Kaarinan ja Turun välistä rajaa on muutettu kaikessa hiljaisuudessa

0
Tältä näyttää kanta-Kaarinan uusi pohjoiskärki.

Kaarinan ja Turun välistä rajaa muutettiin vähin äänin tammikuussa.

Kaarina ja Turku vaihtoivat keskenään 3,5 hehtaarin kokoiset maa-alueet.

Kuntarajamuutos tehtiin, jotta uudesta Topinpuistosta tulisi toimivampi. Tulevasta Topinpuistosta 23 hehtaaria sijaitsee Kaarinassa, mutta kunnan raja ei voi kulkea rakennuskorttelien läpi.

Yhteensä Topinpuisto on 128 hehtaarin kokoinen.

Turku ehdotti alun perin, että Kaarina jäisi osattomaksi Topinpuiston uudesta kierrätysyritysalueesta ja saisi lähistöltä samankokoisen kallioisen metsän. Kaarinassa tahdottiin kuitenkin, että kuntarajaan tehdään vain pieni viilaus kanta-Kaarinan pohjoiskärjessä.

Kaarina halusi siirtää kuntarajaa ainoastaan sen verran, että aluetta halkova voimalinja ja kuntaraja eivät yhdessä tee kaavoittamisesta hankalaa. Turku suostui tähän.

Maanmittauslaitos kävi 23.1. tekemässä tilusvaihdon vaatiman toimituksen. Koska kuntarajamuutos on pieni, se voitiin toteuttaa tavallisena kiinteistötoimituksena.

– Kuntarajaa meni uusiksi noin kilometrin verran, kertoo kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski Turun kaupungista.

Kuntien pinta-alat eivät muuttuneet.

Linnavuori maan tasalleKaarinan kaupunkikehityslautakunta ja kaupunginhallitus ovat hyväksyneet Topinpuiston kaavaehdotuksen. Kaava asetetaan nyt toista kertaa nähtäville.

Topinojan uuteen kiertotalouspuistoon aiotaan viittäsataa uutta työpaikkaa. Paikalle havitellaan uusia jätteitä hyödyntäviä yrityksiä.

Turku omistaa koko alueen, myös Kaarinan puolelta. Turku vastaa koko Topinpuiston kaavoituksesta, toteuttamisesta ja kunnossapidosta.

Kaavassa Kaarinan nykyisille maille aiotaan kiertotalouden korttelialuetta (E-2). Sinne saisi sijoittaa jätehuoltoa, energiantuotantoa ja kiertotaloutta palvelevia rakennuksia ja laitoksia. Jätteitä voidaan alueella vastaanottaa, kierrättää, jatkojalostaa, ja alueella voi olla energiantuotantoa. Turun puoleisessa osuudessa jätteitä voidaan myös loppusijoittaa.

Topinpuiston myötä alueen Linnavuori menee maan tasalle. Lisäksi kaava-alueen lähellä on suojeltua luontoa, mutta Topinpuiston ei ole nähty uhkaavan niitä. Topinpuiston myötä kahden hevostilan täytyy myös lähteä.

Teksti Maria Kesti, kartat Turun kaupunki