Mielipitei: Liikuntaesteisten taksimatkojen rajoitus kummastuttaa

0

Sosiaalihuoltolain mukaan kaupungilla tulee olla liikkumista tukevien palveluiden toimintaohje – ja näinhän on Kaarinassakin. Ohjeen mukaan liikkumisen tukipalveluita järjestetään henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä. Tätäkin noudatetaan vielä Kaarinassa. Mutta sitten ohjeessa on kaarinalaisia rajoittava kohta, joka kummastuttaa. Ohjeistuksessa sanotaan, että ”taksimatkat voi tehdä Kaarinan ja Turun alueella”.

Mihin perustuu tämä Turun alue -rajoitus? Meillä kaikilla on ystäviä ja sukulaisia naapurikunnissa, joihin liikuntaesteiselläkin on tarvetta olla yhteydessä. Lähiseudun muissa kunnissa taksimatkat ovat sallittuja oman kunnan ja naapurikunnan alueelle ja näin vierailualue rajataan vammaispalvelulain puolellakin. Kaarinassa oli aikoinaan tämä naapurikunta-rajaus, mutta jostain kummasta syystä alue rajattiin koskemaan vain Turkua. Miksi?

Sosiaalihuoltolain mukaan liikkumista tukeva palvelu edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, mutta matkojen rajaaminen pelkkään Turkuun ei noudata tätä tavoitetta. Jos asiaa perustellaan taloudellisilla syillä, niin hirvittää Kaarinan toimintakulttuuri, jossa jo vaikeassa asemassa olevien elinoloja kavennetaan tässäkin asiassa.

Kaarinan Eläkeläiset ry:n mielestä kaupungin tulee ottaa asia käsittelyyn ja muuttaa ohjeistustaan. Haluamme, että sosiaalihuoltolain mukaiset taksimatkat sallitaan kaikkiin Kaarinan naapurikuntiin.

Kaarinan Eläkeläiset ry:n kevätkokous 11.3.2020