Mielipitei: Ystävä-kahvila ei ole Eläkeliiton

0

Sirkka Hollmén kirjoitti 11.3. Kaarina-lehden mielipidepalstalla, että Eläkeliiton Kaarinan yhdistys pitäisi yllä suosittua Ystävä-kahvilaa.

Totuus on toisenlainen, sillä Seija Helander yksin on syyskuussa 2010 perustanut tämän kahvilan, johtoajatuksenaan tehdä siitä kaikkien kaarinalaisten yhteinen tapaamispaikka. Avukseen saamiensa vapaaehtoisten kanssa hän on onnistunut siinä yli odotusten.

Kahvilan perustamista varten Seija oli aluksi käynyt Turussa tutustumassa Turun ja Kaarinan seurakuntien ylläpitämään vanhusten tuki- ja kokoontumispaikka Poijuun. Neuvoteltuaan asiasta sekä Kaarinan seurakunnan että kaupungin luottamus- ja virkahenkilöstön edustajien kanssa hän oli koonnut nimilistan hankkeensa tueksi. Saatuaan 114 henkilön allekirjoitukset oli hän tehnyt asiaa koskevan kuntalaisaloitteen, joka sitten johtikin Kaarinan kaupungin nuorisotila Ampperissa kerran viikossa avoinna olevan kahvilan avaamiseen.

Kahvilaa varten perustettiin aluksi toimikunta, jossa laadittiin toiminnalle säännöt, ideoitiin kahvilalle nimi ja sovittiin muista käytännön asioista. Toiminnalle piti saada myös pieni alkupääoma, joten Kaarinan Seniorit ja Eläkeliiton Kaarinan yhdistys lahjoittivat sitä varten kumpikin 50 euroa.

Tällä 100 euron sijoituksella on ollut siunauksellinen vaikutus: Vaikka kahvi ja pulla ovat kahvilan perustamisesta alkaen maksaneet vain yhden euron, on Ystävä-kahvila pystynyt avustamaan Kaarinan seurakunnan diakoniatyötä lahjoittamalla – aluksi vain 200 euroa mutta jo varsin pian yli 500 euroa vuodessa – varattomien perheiden joululahjoja varten.

Seija Helanderin kymmenen vuotta kestänyttä pyyteetöntä työtä kunnioittaen.

Erkki Paananen