Mielipitei: Tunnin juna ei tarvitse Piikkiön oikaisua

0

Tunnin junan ratalinjauksen suunnitelmaan sisältyy Piikkiön oikaisu -vaihtoehto. Oikaisun on todettu lyhentävän matka-aikaa yhdessä Salon Hajalan ja Paimon Kriivarin oikaisun kanssa 2–3 minuuttia.

Nykyisin matka-aika Turun ja Helsingin välillä on lyhimmillään tunti ja 42 minuuttia, pisimmillään noin kaksi tuntia. Tunnin juna lyhentää matka-aikaa nykyiseen verrattuna 30–45 minuuttia.

Turku–Helsinki-välin rautatien todellinen pullonkaula on välillä Espoo–Helsinki. Tämäkin on tarkoitus korjata Tunnin juna -hankkeen toteutuksen yhteydessä.

Uuteen Piikkiön Makarlan siltaan tulee kaksoisraidevaraus. Myös Helsingin moottoritien siltoihin on huomioitu kaksoisraidevaraukset. Nykyisellä rantaradalla Kaarinan alueella kaarteissa junan nopeus on maksimissaan 140 kilometriä tunnissa. Pendolinolla nopeus voi olla korkeampi. Suorilla osuuksilla nopeus voi olla 200 kilometriä tunnissa. Hitaammat kaarrenopeudetkaan eivät pidennä matka-aikaa merkittävästi.

Nykyisellä rantaradalla välimatka Turun ja Helsingin välillä on noin 190 kilometriä. Salo–Espoo-välin oikaisun jälkeen välimatka on noin 170 kilometriä. Salo–Espoo-välin oikaisu on merkittävä.

Kaarinan keskiryhmien kannanottona toteamme, että Piikkiön oikaisua ei tule rakentaa. Oikaisun hyöty on vähäinen, ympäristö- ja kustannusvaikutukset ovat isot. Nykyinen ratalinjaus pitää myös liito-oravien elinalueet koskemattomina.

Turku–Salo-välille riittää kaksoisraiteen rakentaminen nykyisellä ratalinjauksella. Paikallisjunaliikenne Turun ja Salon välillä toteutuu varmimmin nykyisellä ratalinjauksella kaksoisraiteella.

Kaarinan keskiryhmien puolesta

Marko Heimonen (kesk.), Jaana Shelby (kd.), Åsa Gustafsson (r.)