Kaarina ei käytäkään etuosto-oikeutta Empossa

0

Kaarinan kaupunki aikoi käyttää Kuusistossa tonttikaupassa etuosto-oikeutta eli astua alkuperäisen ostajan tilalle. Yllättäen Kaarinan kaupunginhallitus kuitenkin luopui tuumasta.

Hallitus ei ollut yksimielinen, vaan päätös syntyi äänin 10–3. Perääntymistä ehdotti perussuomalaisten varajäsen Hans Huttunen . Etuosto-oikeuden käyttämistä kannattivat vain SDP ja vasemmisto.

Myöskään kaupunkikehityslautakunta ei aiemmin ollut tonttikaupasta yksimielinen. Silloin päätös oli täpärämpi, 6–4.

Kaupunki havitteli alueelle yhdyskuntarakentamista. Tonttikauppaan ei haluttu ryhtyä vaikeassa taloustilanteessa, sillä maa-alueesta olisi ollut vaikea saada tuloja nopealla aikataululla.

Kauppa oli tehty yksityishenkilöiden välillä 5,2 hehtaarin kokoisesta alueesta. Sen myyntihintana oli 400 000 euroa (7,76 euroa neliömetriltä).

Kiinteistö sijaitsee Empon taajaman ja mahdollisen Paraistenväylän eli Kurkelantien jatkeen välissä. Yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Maakuntakaavassa alue on ”turvattu pitkällä aikavälillä tapahtuvalle suunnitellulle kehittämiselle”.

Kaupunginhallituksen päätös on kaupungin lopullinen kanta, eikä siitä ole mahdollista valittaa.

Kunnilla on oikeus astua kiinteistökaupoissa ostajan tilalle ja lunastaa maat itselleen samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen ostaja olisi ne saanut. Mahdollisuutta käytetään hyvin harvoin.​