Kaarina lähti yritystalkoisiin – Kaksi kolmasosaa Kaarinan työpaikoista yrityksissä

0
Muun muassa Teleste on varoittanut koronan iskevän pahasti sen kaikkiin liiketoimintoihin. Yritys on Kaarinan suurimpia työllistäjiä. Telestellä on pääkonttori Littoisissa, Kaarinan puolella lähellä Varissuota.

Myös Kaarinan kaupunki lähtee talkoisiin pelastaakseen yrityksiä. Monella aiemmin vakavaraisella kaarinalaisyrityksellä on toiminta loppunut tai loppumassa koronapandemian vuoksi.

Mikäli yrityksiä ei auteta, työttömyyden merkittävää lisääntymistä ja veroeurojen romahtamista on odotettavissa. Kaksi kolmasosaa Kaarinan työpaikoista sijaitsee yrityksissä.

Työpaikkoja on Kaarinassa kaikkiaan 9000, ja niistä yrityksissä sijaitsee 6000. Kaarinassa on noin kaksituhatta yritystä.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina yksimielisesti aloittaa useita toimia yritysten tilanteen helpottamiseksi. Käytännössä niitä ei vielä pystytä käynnistämään, sillä ensin on selvitettävä, ovatko ne mahdollista ja minkä hintaisiksi ne tulevat.

Vuokrahuojennuksia luvassa


Kaarina suunnittelee pienentävänsä vuokraa neljänneksellä omistamissaan tiloissa maaliskuun alusta kesäkuun loppuun, mikäli vuokralainen voi osoittaa toimintansa merkittävästi vähentyneen tai estyneen. Lisäksi kaupunki suosittelee yksityisille vuokranantajille samaa.

Kaupunki aikoo myöntää hakemuksesta yrityksille lisämaksuaikaa esimerkiksi vesilaskuihin ja vuokranmaksuun. Kaupunki voi myös pyynnöstä nopeuttaa ostamiensa palveluiden maksamista.

Kaupunki ryhtyy kampanjoimaan paikallisten yritysten puolesta sekä antaa keskusteluapua kriisiyrittäjille.

Kaupunki suunnittelee aikaistavansa vuoden 2020 hankintoja, kuten huolto-, saneeraus- ja rakennustöitä työllistääkseen alan yrityksiä. Kaupunki yrittää myös pilkkoa hankintojaan pienemmiksi, jotta paikallisten yritysten mahdollisuus osallistua niihin paranevat.

Kaupunki myös selvittää, voiko yrityksille antaa kiinteistöverosta sekä rakennuslupa- ja liittymismaksuista huojennusta.

Palveluseteleitä yli 70-vuotiaille?


Kokoomus listasi hallituksessa kaupunginjohtajan ehdotusten lisäksi useita muitakin lisätoimia. Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti nekin.

Kokoomus esitti, että vaikka monet kaupungin työntekijät ovat koronapandemian vuoksi vailla työtehtäviä, kaupunki ei siirrä yrityksiltä ostamiaan palveluita kaupungin itse tehtäviksi. ”Lomautus on määräaikainen, konkurssi peruuttamaton”, kokoomus perusteli.

Kesätyöntekijöiden palkkoihin varatuista rahoista harkitaan kokoomuksen ehdotuksesta, että ne siirretään yritysten kesätyöseteleiksi. Ennen kaikkea kesätyöseteleitä suunnattaisiin alkutuotantoon, jonne ennakoidaan työvoimapulaa.

Lisäksi kokoomus ehdotti useita palveluseteleitä. Esimerkiksi yli 70-vuotiaat voisivat hakea palveluseteleitä asiointi-, aterointi- ja kuntoutusavun ostamiseen kaarinalaisilta yrityksiltä. Samoin kaupunki voisi myöntää digiseteleitä digiloikan toteuttamiseen kodeissa.​