Kaarina teki viime vuonna 10 miljoonaa euroa alijäämää

0

Kaarinan viime vuoden tilinpäätös on valmistunut. Kaupunki teki vuoden aikana huimat 9,7 miljoonaa euroa alijäämää.

Alijäämä pienensi Kaarinan kumulatiivisen ylijäämän 17,6 miljoonaan euroon.

Verotuloja tuli 2,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin oli oletettu. Valtionosuuksia taas saatiin 2,9 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

Yhteensä veroista ja valtionosuuksista tuli 174 miljoonaa euroa tuloja, 7 miljoonan euron verran enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilinpäätöksen toimintakate oli –172 miljoonaa euroa, ja se heikkeni edellisestä tilinpäätöksestä 5,5 prosenttia.

Toimintatuottoja oli 35 miljoonaa euroa, mikä oli noin 2 miljoonaa edellistä vuotta enemmän. Vastaavasti toimintakulujakin oli enemmän: nyt 207 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 196 miljoonaa euroa. Toimintatuotoilla katettiin 17 prosenttia toimintakuluista.

Investointeihin käytettiin 15 miljoonaa euroa. Vain 1,9 miljoonaa euroa niistä rahoitettiin tulorahoituksella, muut velkarahoituksella.

Kaupungilla on velkaa asukasta kohti 2499 euroa. Määrä on suuri, mutta edelleen alle valtakunnallisen keskiarvon, joka vuonna 2018 oli 3039 euroa asukasta kohti.

Kaupungin omavaraisuusaste heikkeni vuodessa 48 prosentista 42 prosenttiin.

Myös konsernin tilinpäätös oli alijäämäinen 10 miljoonan euron verran. Kaarinan kaupunkikonserniin kuuluu seitsemän tytäryhteisöä, kaksi osakkuusyhteisöä ja viisi kuntayhtymää.

Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Seuraavaksi tilinpäätöstä käsittelevät tarkastuslautakunta ja kaupunginvaltuusto.​