Kaarinan luottamushenkilötiedoista kanneltiin apulaisoikeusasiamiehelle

0
Kristillisdemokraatit kantelivat Kaarinasta eduskunnan apulaisoikeusasiemiehelle, ja nuhteita kaupunki saikin. Arkistokuva Kaarinan KD:n väestä: Toni Toivonen (oikealla), Ismo Seivästö (keskellä) ja Jaana Shelby (vasemmalla).

Tietosuoja- ja julkisuuslakien tulkitseminen tuottaa ajoittain virkamiehille vaikeuksia. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle on kanneltu siitä, että Kaarina ei alkuvuonna luovuttanut kristillisdemokraattien paikallisosastolle tietoja luottamushenkilömaksuista henkilöittäin.

Paikallisosastolla on velvollisuus tarkistaa, keille maksut ovat kertyneet ja onko maksut hoidettu. Kaarinan talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen kuitenkin kieltäytyi antamasta tietoja, sillä luottamushenkilön antama valtakirja ja sen sisältämät tiedot eivät hänen mukaansa kuulu julkisuuslain piiriin.

Luottamushenkilömaksuilla eli puolueverolla paikalliset puolueyhdistykset rahoittavat toimintaansa. Luottamushenkilö maksaa veron kunnalle, joka tilittää ne puolueelle.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies moitti kaupunkia siitä, että tiedon pyytäjälle olisi pitänyt kertoa, mihin julkisuuslain kohtaan kaupunki vetoaa. Lisäksi olisi pitänyt ohjeistaa, miten kaupungin ratkaisusta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Kaupunki lähetti yhdistykselle uuden vastauksen, jossa nämä puutteet on korjattu. Uudessa vastauksessa perusteltiin, että yhdistyksen tietopyyntö ei kohdistu viranomaisen asiakirjoihin, joihin sovelletaan julkisuuslakia, vaan henkilörekisteriin, josta tietojen luovuttaminen edellyttää lakisääteistä luovutusperustetta, jota ei Sinervuo-Koskisen mielestä tässä tapauksessa ole.

Aiemmin hallinto-oikeus on tulkinnut julkisuuslakia päinvastoin kuin Sinervuo-Koskinen. Oikeus määräsi samankaltaisessa tapauksessa Helsingin luovuttamaan pyytäjälle tiedot puolueiden luottamushenkilömaksuista, sillä ne eivät kuulu salassa pidettäviin tietoihin.

Apulaisoikeusasiamies ei voinut suoraan määrätä Kaarinaa antamaan kristillisdemokraattien paikallisyhdistykselle tietoja, sillä asia ei kuulu apulaisoikeusasiamiehen toimivaltaan. Ratkaisu täytyy tarvittaessa hakea oikeusteitse.