Kaarinan perhekeskus ja lastensuojelu haluavat muuttaa Valkeavuoren kampukselle

0
Valkeavuoren kampukselle on tulossa suuri keskittymä Kaarinan lasten ja nuorten palveluita.

Valkeavuoren koulukampukselle on tulossa yhä enemmän toimijoita. Uudelle yhtenäiskoulun, lukion ja päiväkodin kampukselle oli alun perinkin tarkoitus siirtää Kaarinan äitiys- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, mutta nyt tulossa on enemmänkin työntekijöitä.

Valkeavuorelle halutaan tuoda myös Kaarinan perhekeskus eli lapsiperhetyö sekä lastensuojelutyöntekijät.

Perhekeskuksen ja lastensuojelun oli alun perin tarkoitus muuttaa vanhaan virastotaloon eli Oskarintaloon. Rakennuksen toinen kerros oli määrä remontoida tähän tarkoitukseen. Kaupunki on kuitenkin päättänyt luopua rakennuksesta.

Suunnitelmia ei tarvitse avata uudelleen

Yleisesti Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelujen työntekijät ovat tällä hetkellä epätarkoituksenmukaisissa ja purettaviksi suunnitelluissa tiloissa. Lastensuojelun työntekijöitä on sekä Krossissa että pääterveysasemalla käytävällä. Yksittäisiä perhekeskuksen työntekijöitä on myös pääterveysasemalla, kahdessa koulussa ja perhetalo Oskariinassa.

Perhekeskus on Krossissa vuokratiloissa, joihin ei pääse helposti bussilla. Lisäksi Krossin tiloissa on paljon hukkaneliöitä.

Asiaa on pohdittu Kaarinan lautakunnissa. Sivistys-, sosiaali- ja terveys- sekä vapaa-ajan lautakunta pitivät perhetyön ja lastensuojelun siirtymistä Valkeavuoreen hyvänä ideana. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa näillä näkymin huhtikuun puolessavälissä, ja lopullisen päätöksen tekee valtuusto todennäköisesti huhtikuun lopussa.

Muutos vaikuttaa Valkeavuoren kampuksen hankesuunnitteluun, mutta mullistukset eivät ole isoja. Tilat perhetyölle ja lastensuojelulle saataisiin lukion nykyisistä ruokala- ja ruokasalitiloista.

Lukion valmistuskeittiö lakkautetaan, ja lukiolaiset ruokailisivat Valkeavuoren uudisrakennuksessa. Sitä, mitä lukion nykyiseen ruokalaan tulisi, ei oltu lyöty lukkoon.

– Koulun hankesuunnitelmaa ja budjettia, jotka valtuusto on hyväksynyt, ei siis tarvitse avata uudelleen, selventää Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari .

– Lisäksi Valkeavuoren huonetilaohjelman tarkempi tarkastelu osoitti, että koulutiloista voidaan tehdä hieman alkuperäistä hankesuunnitelmaa tiiviimpiä, lisäten esimerkiksi tilojen yhteis- ja monikäyttöisyyttä sekä minimoiden käytävätilat. Tästä koituva tilasäästö on käytettävissä perhetyölle.

Toisaalta Valkeavuoren tavoitekustannustaso – 31 miljoonaa euroa – on alun perinkin ollut erittäin kunnianhimoinen, joten matkaan voi kustannussyistä tulla mutkia.

Minne vammaispalvelut?

Valkeavuoren kampuksen konkreettista suunnittelua, jossa sanellaan esimerkiksi rakennuksen muoto ja liikkumisen virrat, ei ole vielä aloitettu. Suunnittelu pääsee vauhtiin sen jälkeen, kun neuvottelumenettelyyn on valittu rakennusliikkeet.

Parhaillaan KVR-urakoijilla on mahdollisuus ilmoittautua osallistumaan varsinaiseen rakennusurakan hankintaan.

Vaihtoehtona on myös, että perhe- ja sosiaalipalveluille rakennetaan tai vuokrataan jokin toinen tila Kaarinan keskustasta.

Edes alustavia suunnitelmia ei ole vielä siitä, minne sijoitettaisiin Kaarinan vammaispalvelut, jotka myös toimivat vanhassa virastotalossa.

Riskinä on, että jos Kaarinassa sosiaali- ja perhepalvelut on siroteltu pitkin Kaarinaa huonokuntoisiin tiloihin, mahdollinen sote-uudistus veisi nämä palvelut herkästi esimerkiksi Skanssiin.​