Kaarinan terveyskeskussairaalan toinen osasto muutettu infektio-osastoksi

0
Terveyskeskuksen sairaalan osasto 1 on muutettu infektio-osastoksi.

Varsinais-Suomen terveyskeskukset ovat käynnistäneet neuvottelut koronapotilaiden vuodeosastohoitoa koskevasta yhteistyöstä. Osana yhteistyötä Kaarinan terveyskeskuksen sairaalan osasto 1 on muutettu infektio-osastoksi, eikä siellä hoideta tällä hetkellä muita potilaita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sopimuksen, jonka mukaan osastolla voidaan hoitaa tarpeen vaatiessa myös Liedon, Paimion, Sauvon ja Paraisten infektiopotilaita. Vastaavasti kaarinalaisia ei-infektiopotilaita voidaan hoitaa näiden kuntien vuodeosastoilla.

Osastolla voidaan hoitaa yhtä aikaa 30 infektiopotilasta. Jos epidemia laajenee voimakkaasti, koko Kaarinan terveyskeskussairaala on mahdollista muuttaa seudulliseksi infektiosairaalaksi.

Järjestelyllä pyritään ehkäisemään Covid 19 -taudin leviämistä ja optimoimaan vuodeosastopaikkojen, henkilökunnan ja suojainten käyttöä kuntien kesken.

Lue lisää ensi viikon Kaarina-lehdestä.