Kaarinantielle saadaan uudet liikennevalot – kuusiaita lähtee Hiiskanmäessä

0
Kaarinantielle aiotaan liikennevaloja Krossinkaaren liittymään.

Tiestöä ja kevyen liikenteen väyliä parannetaan tänä vuonna Hiiskanmäessä ja Vyyryläisenmäellä.

Kaarinantien ja Krossinkaaren risteykseen on tulossa uudet liikennevalot. Samaan yhteyteen tehdään myös uusia kaistoja.

Lisäksi uutta katuverkkoa on tulossa Hiiskanmäkeen ja Vyyryläisenmäelle yhteensä 660 metriä, uusia pyöräteitä 390 metriä.

– Tietöitä aletaan tehdä, kun urakoija saadaan valittua. Toteutusaikaa on loppuvuosi, kertoo Kaarinan vesihuoltopäällikkö Pirkkoliisa Heinonen .

Kaarinantielle pystytetään myös uusi meluaita. Se on puurunkoinen, ja se päällystetään punaokran värisillä pystyponttilaudoilla. Lisäksi siihen tulee ruskeita tehostevärejä 30–40 metrin välein.

Sidoskadulta ei jatkossa voi ajaa suoraan Kaarinantielle, vaan tieyhteys katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä ja jäljelle jätetään vain kevyen liikenteen väylä. Myös Terhotien nykyinen ajoyhteys Krossinkaarelle katkaistaan, ja Terhotielle rakennetaan uusi ajoyhteys Kutukujan kautta.

Tiesuunnitelmat olivat maaliskuussa nähtävillä, ja niistä tuli kolme muistutusta. Usean lähiasukkaan yhteisessä muistutuksessa Krossinkaaren ja Hiiskantien välistä uutta pyörätietä pidettiin täysin tarpeettomana. Samalla katoaisi vanha kuusiaita, joka on toiminut meluesteenä.

Muistutus ei kuitenkaan saanut toivottua vaikutusta: pyörätien sijainti on jo lyöty lukkoon kaavassa. Lisäksi uusi kevyen liikenteen väylä parantaa merkittävästi jalankulkijoiden turvallisuutta Hiiskanaukeantiellä.

Toisessa muistutuksessa oltiin huolissaan Vyyryläisenmäen asuinalueen ja Kaarinantien risteysjärjestelyistä. Risteykseen toivottiin liikennevaloja tai kiertoliittymää. Näitä ei luvattu, mutta uusien liikennevalojen myötä liikenne Kaarinantiellä jaksottuu ja Vyyryläisenmäeltä on jatkossa helpompi päästä mukaan.

Kolmannessa muistutuksessa ei oltu tyytyväisiä Sidoskadun tuleviin ratkaisuihin, mutta muutoksia ei suunnitelmiin tehty, sillä toiveet eivät olisi noudattaneet alueen kaavaa.​