Kaupunginhallitus äänesti metsien hoidosta: ”Vähäiset avohakkuut tulisi sallia siirtymäkaudella”

0
Kaupunginhallitus äänesti, pitäisikö Kaarinan kaupungin metsien avohakkuut lopettaa heti kokonaan vai sallia ne vähäisissä määrin.

Kaarinan kaupunginhallituksessa käytiin vääntöäsiitä, pitäisikö Kaarinan lopettaa metsiensä avohakkuut heti kokonaan vai sallia ne vähäisissä määrin.

Asia liittyy kokoomuksen tekemään valtuustoaloitteeseen, jossa ehdotettiin, että Kaarina siirtyy seuraavan kymmenen vuoden kuluessa talousmetsiensä hoidossa ekologisempaan menetelmään eli jatkuvan kasvun periaatteeseen. Pohjaesityksenä oli, ettei avohakkuita sallita kymmenen vuoden siirtymäjakson aikana.

Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa edellisen kerran tammikuussa, ja tuolloin koko kaupunginhallitus oli avohakkuiden lopettamisen kannalla. Valtuusto kuitenkin palautti asian uuteen valmisteluun ja halusi kuulla metsähoitoyhdistys Lounametsän kannan asiaan. Lounametsän lisäksi lausuntoa pyydettiin Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiriltä.

Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin kanta oli, että siirtymäjakson aikana pitäisi sallia vähäiset avohakkuut, mikäli se on metsien hoidon kannalta perusteltua. Hakkuut pitäisi kuitenkin rajoittaa maksimissaan 0,5 hehtaariin.

Metsänhoitoyhdistys Lounametsä näki, ettei kaupungin pitäisi tehdä ehdottomia päätöksiä metsänkäsittelyn suhteen. Lounametsän mukaan sekä tasaikämetsätaloudella että jatkuvalla kasvatuksella on puolensa ja paikkansa.

Lounametsän näkemys ei saanut kaupunginhallituksessa kannatusta. Äänestyksen 10–3 jälkeen kaupunginhallitus päätti, että Kaarina siirtyy metsänhoidossa jatkuvan kasvun periaatteeseen mutta sallii 10 vuoden siirtymäjakson aikana avohakkuut, joiden koko on maksimissaan 0,5 hehtaaria.

Vihreiden kolme edustajaa oli sitä mieltä, että avohakkuut olisi pitänyt kieltää heti kokonaan.

Päätös vaatii vielä valtuuston sinetin.