Kuuset saivat armahduksen Hovirinnan koulun kaavassa

1
Hovirinnan koulualueen kaavaehdotus. Violetti alue on yleisten rakennusten aluetta, johon koulu sijoittuisi, vihreä on puistoa.

Hovirinnan koulun kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen, ja se lähti kaupunkikehityslautakunnan siunauksella toiselle nähtävilläolokierrokselleen.

Hovirinnan koulun viereen aiottiin alun perin uusia asuinpientaloja, mutta kaavoitustoimi luopui tuumasta poliitikkojen kanssa käydyn keskustelun jälkeen. Luvassa on alkuperäisiä ajatuksia väljempi koulunpiha.

Uusi koulurakennus rakennetaan nykyisen purettavan koulun pohjoispuolelle. Pysäköintitilat tulevat Hoviherrankadun varteen.

Varsinaisen koulun lisäksi kortteliin on tulossa pysyvä väistötila, joka muutetaan myöhemmin päiväkodiksi. Rakennukset saavat olla 2–3-kerroksisia.

Puistoalueelle sallitaan koirapuisto ja palloilukenttä.

Kaavaluonnoksesta tuli kolme lähinaapuruston mielipidettä, joiden allekirjoittajissa on osin samoja henkilöitä. Kaikissa mielipiteissä haluttiin säilyttää alueen suuria kuusia ja vihervalleja. Kaavoittaja päätyikin muuttamaan kevyen liikenteen väylän linjausta, jotta kuuset ja vihervalli säilyvät.

Muita toiveita ei pystytty toteuttamaan, sillä ne olisivat vaatineet nykyisten väistötilojen siirtelyä rakennustöiden ajaksi. Mielipiteissä olisi haluttu esimerkiksi siirtää tulevan päiväkodin paikkaa sekä säilyttää osa alueesta yhä puistona.

Mielipiteissä pelättiin liikenteen lisääntymistä Hoviherrankadulla ja Hovirinnantien ruuhkautumista. Kaavoittaja analysoi, että nykyiselläänkin Hovirinnantie ruuhkautuu ja vaaratilanteita syntyy saattoliikenteen vuoksi. Lisäksi lapsimäärä alueella kasvaa entisestään uuden päiväkodin myötä. Tilannetta yritetään auttaa liikennejärjestelyillä.

Hoviherrankadun ja Hovirinnantien kulmaukseen rakennetaan uusi pysäköinti- ja saattoalue, jonne ajetaan sisään Hoviherrankadulta ja josta ajetaan ulos Hovirinnantielle. Lapset voi jättää kouluun tarvitsematta peruuttaa autoa. Kevyt liikenne ohjataan muualle autojen luota.

Lasten ja nuorten suhteellinen osuus Hovirinnan väestöstä on jatkuvasti laskenut. Hovirinnan alkuperäinen koulurakennus oli valmistunut vuonna 1980. Koulussa on tällä hetkellä 9 perusopetusluokkaa, 10 pienluokkaa muun muassa autismin kirjon oppilaille sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen Valmo-luokka.

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on vajaa 9 hehtaaria.

1 KOMMENTTI

  1. Muistattehan että Hovirinnan koulurakennuksessa on Hovirinnan koulun lisäksi S:t Karins svenska skola, jossa myöskin 10 luokkaa ja 1 erityisluokka?

Kommenttien lisääminen on estetty.