Lakariin nousee hakeyritys

0
Rangat ja risut kootaan kasaan kuivumaan ennen hakettamista.

Lakariin ilmaantuu uusi yritys, Energiapuu-urakointi EPU Oy. Kaarinan ympäristölautakunta myönsi yritykselle ympäristöluvan.

Yritys kerää ja vastaanottaa energia- ja kierrätyspuuta, hakettaa ja murskaa puuainesta sekä myy ja kuljettaa haketta ja mursketta. Valmiit hakkeet ja murskeet myydään lämpölaitoksille polttoaineeksi.

Viime vuonna perustettu hakeyritys on tulossa Lakarin vanhalle kaatopaikalle. Yritys vuokrasi kaupungilta 7300 neliön suuruisen tontin Suomen Hyötykeskuksen naapurista. Tontille rakennetaan biopolttoaineterminaali.

Tontilla käsitellään ja varastoidaan energiapuuta, kuten runkopuita, risuja ja kantoja sekä rakennusjätepuuta ja puupakkauksia. Ne kasataan ensin kiinteistölle kuivumaan, minkä jälkeen ne haketetaan tai murskataan. Puumateriaali haketetaan pääasiassa suoraan hakerekkojen kyytiin.

Alueelle rakennetaan meluaita ja kaivetaan uudet hulevesiojat. Terminaali saa olla auki maanantaista lauantaihin kello 7–18. Lisäksi liikennöinti on mahdollista muina vuorokaudenaikoina. Murskausta ja haketusta on pääasiassa syy–huhtikuussa.

Pölyhaitat ovat mahdollisia, ja tarvittaessa pölyä torjutaan vesisumutuksella. Merkittävää melua, tärinää tai päästöjä ei ole luvassa.

Kaupunki vaati ympäristöluvassa, että ympäristö ei saa myöskään roskaantua epäsiististi kuljetuksissa tai puuta käsiteltäessä.​