Littoistenjärven ja Järvelän kosteikon linnut unohtuivat – Kaarina löysi paljon huomautettavaa vaihemaakuntakaavasta

0
Littoistenjärven joutsenia 15.3. Kuvan otti Kaarina-lehden lukija Juhani Peltonen.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta löysi paljon huomautettavaa Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.

Kaarinan mielestä esimerkiksi maakunnallisesti arvokkaat lintualueet tulisi huomioida kaavakartalla. Kaarinan alueella maakunnallisesti arvokkaiksi lintualueiksi rajattavia alueita ovat Järvelän kosteikko, Littoistenjärvi, Kuusistonlahdelta Fiskarinsuntti ja Paimionlahti.

Lisäksi Kaarina haluaa Kieterinmäen pähkinäpensaslehdon Auranlaaksossa näkyviin maakunnallisesti arvokkaana luontokohteena.

Kaarina katsoo lausunnossaan myös, että perinnebiotoopeista uusina rajauksina kaavakartalle tulee lisätä Piikkiöstä maakunnallisesti arvokkaat Huttalanmäen kallioketo sekä Hadvalan niityt. Ne ovat säännöllisesti hoidettuja perinnebiotooppikohteita.

Ymmärrystä Kaarinalta löytyy esimerkiksi sille, että maa- ja metsätalousvaltaiset alueet on muutettu maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueiksi Kuusistossa, Harvaluodossa, osassa Piikkiötä sekä Kellarimäen ja Rungon alueilla. Muutos on ymmärrettävä kasvavalla kaupunkiseudulla.

Jo aiemmin toteutuneita maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita eli alueita, jotka on otettu osaksi valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa, ovat Kuusistonjärvi ja Tuorlan Tammilehto. Joukkoon on kuulunut myös Kuusiston kartanon keto, mutta se on poistumassa maakuntakaavasta. Kuusiston kartanon pihapiirin tuntumassa sijaitsevan kedon perinnebiotooppiarvot ovat heikentyneet kasvillisuuden rehevöidyttyä.

Toteutumattomien luontokohteiden suojelu perustuu ainoastaan maakuntakaavaan. Näille alueille ei siis ole perustettu luonnonsuojelualueita eivätkä ne sisälly kansallisiin suojeluohjelmiin. Tällaisia kohteita on Kaarinassa lukuisia, muun muassa Harvaluodon kallioketo, Harvaluodon lounaisniemen lehto, Toivonlinnan pähkinäpensaskasvusto ja Pussilan niitty ja lehdot lähellä Hepojokea.

Piikkiön eteläosasta on kaavakartalta poistettu pohjavesialue Puutarhantutkimuslaitos. Pohjaveden laatu on luokiteltu talousvedeksi sopimattomaksi ja alueen ottamo on suljettu.

Yhteysalussatamiksi on kartassa merkitty Ely-keskuksen ylläpitämässä laiturirekisterissä olevat yhteysalus- ja tielaiturit. Tavoitteena on saada näkyviin saaristoalueen tieliikenteelle merkittävät kohteet. Piikkiön etelärannalle, Luodontien varrelle, on kaavakartalle tehty yhteyssatamamerkintä.

Kaarina huomautti myös, että Saaristotien ja Paraistentien risteyksen tuntumassa on yleiskaavassa matkailualue, jota ei löydy vaihemaakuntakaavasta.