Opettajia, kotihoitajia tai lastensuojelutyöntekijöitä ei lomauteta – Kaarinan yt-neuvottelut jatkuvat loppuviikolla

0

Kaarinan kaupunki on rajannut yt-neuvotteluiden ulkopuolelle suuren joukon työtehtäviä, joihin koronaepideamian ei uskota vaikuttavan.

Yt-neuvotteluiden piirissä eivät enää ole esimerkiksi opetushenkilöstö, oppilashuolto, kaupungin hallinto, perhekeskus, lastensuojelu- tai sosiaalipalvelut, avosairaanhoito, mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti, terveyskeskuksen sairaala, kotihoito eikä tehostetun palveluasumisen yksiköt. Myöskään neuvoloihin ei ole tulossa lomautuksia. Samoin infra- ja vesihuoltopalvelut sekä kaupunkikehityspalvelut säästyvät kokonaisuudessaan lomautuksilta.

Kaupungin henkilöstön yt-neuvottelut jatkuvat perjantaina. Arviot tarvittavista lomautuksista tehdään tarkempien selvitysten perusteella.

Kaarinassa on supistettu toimintaa ja suljettu palveluita koronapandemian vuoksi, eikä kaupunki pysty työllistämään esimerkiksi terveyspalveluihin kaikkia työntekijöitään, jotka ovat vapautuneet tavallisista työtehtävistään.