Papinholman kallioleikkaus verkotetaan ja alikulkutunnelia vahvistetaan – pyöräilijät kiertotielle pitkäksi aikaa

0
Jarkko Saarisen kuva alikulkutunneliin putoilleesta kivistä marraskuulta 2018.

Papinholman kallioleikkaus Saaristotien varressa, Kuusistonsalmen tuntumassa, verkotetaan kivien putoamisen estämiseksi. Lisäksi Papinholman alikulun sisäreunoja vahvennetaan betonimantteleilla.

Työt käynnistyvät vappuviikolla ja kestävät arvion mukaan kesäkuun loppuun. Töistä aiheutuu merkittävää haittaa varsinkin kevyelle liikenteelle.

Viime syksynä pidetyn katselmuksen perusteella todettiin, että kallioleikkaus on rikkonainen. Vauriot ovat edenneet, ja kunnostustoimia tarvitaan.

Kaarina-lehti kirjoitti esimerkiksi joulukuussa 2018 alikulkutunnelin irtoilevista kivistä. Lukijoiden huomioiden mukaan suurimmat olivat olleet lähes pään kokoisia.

Varsinais-Suomen Ely-keskus aloittaa työt ensi viikon aikana valmistelevilla töillä, kuten puuston ja pintakasvillisuuden poistolla kallioleikkausten kohdilta. Silloin joudutaan pysäyttelemään kevyen liikenteen kulkua muutamaksi minuutiksi kerrallaan.

Toukokuun puolivälissä alkavat kallioleikkausten kunnostustyöt laajemmin. Kallioleikkauksista poistetaan loppu puusto, minkä jälkeen irtonaiset lohkareet pudotetaan ja muutama suurempi lohkare pultataan kallioon kiinni. Tämän jälkeen kallioleikkauksiin asennetaan suojaverkko estämään lohkareiden putoaminen jatkossa.

Vastaavat toimenpiteet tehdään myös aikaisemmin ruiskubetonoidulle kallioleikkausosuudelle.

Toukokuun puolivälin jälkeen kunnostustöistä aiheutuu merkittävää haittaa kevyelle liikenteelle. Kunnostustöiden aikana liikennejärjestelyt muuttuvat useasti. Ajoittain jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kiertoreitille Aapiskujan ja Veitenmäentien kautta vanhalle Paraistentielle, ajoittain heidän on mentävä Käräjäkalliotien kautta.

Saaristotielle tehdään väliaikainen suojatie Kuusistonsalmen sillan läheisyyteen, minkä vuoksi Saaristotien nopeusrajoitusta lasketaan tällä kohdalla 40:een km/h.