Yli 5000 kaarinalaista on koronan tulilinjalla – Älä hämmästy, jos hammaslääkäri soittaa ja kyselee tunteistasi

0
– On tärkeää, että ihmiset hakeutuisivat koronapandemiasta huolimatta hoitoon, jotta muut sairaudet eivät pahene eikä toimintakyky heikkene, Kaarinan sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen toteaa. Hän on kuvassa Kaarinakodin edustalla, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö Voivalassa.

Noin 5100 kaarinalaista – 15% Kaarinan väestöstä – kuuluu riskiryhmään, jolle koronavirus on kaikkein vakavin uhka. Näin moni henkilö Kaarinassa on yli 70-vuotias.

Yli 80-vuotiaita kaarinalaisia taas on 1650, vajaa 5% kaikista kaarinalaisista.

Palvelutori Eerikissä ryhdyttiin soittamaan yli 80-vuotiaille kaarinalaisille huhtikuun toisella viikolla sen tarkistamiseksi, että heillä on asiat hyvin ja he ovat tietoisia koronarajoituksista. Arvion mukaan kaikki yli 80-vuotiaat on tavoitettu huhtikuun loppuun mennessä.

Heitä lähdettiin tavoittamaan ensimmäiseksi, sillä yli 80-vuotiaiden on muita hankalampaa etsiä omatoimisesti tietoa netistä.

Yli 80-vuotiaista 1030 henkilöä asuu itsenäisesti kotona eikä ole sen enempää koti- kuin omaishoidon piirissä.

Moni iäkäs käy itse kaupassa

Puhelun aikana on tiedusteltu, millaisia tunteita koronavirus on iäkkäässä herättänyt, onko hänellä ajankohtaisia terveyshuolia, saako hän apua omaisilta ja miten iäkäs hoitaa kauppa-asioinnin, ravinnonsaannin tai apteekissa käynnin.

– Yritämme saada selville esimerkiksi sitä, onko asiakkaan krooninen sairaus hoitotasapainossa, Kaarinan sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen avaa.

Ensimmäisen sadan puhelun perusteella isoja huolia ei yli 80-vuotiailla ole ollut. Omaiset auttavat useimpia, mutta moni käy myös itse kaupassa. Suuri osa tekee ruokansa itse.

Näillä näkymin myös yli 70–79-vuotiaiden kaarinalaisten tilannetta selvitetään soittamalla. Heitä on kuitenkin niin paljon – 3450 henkilöä – , että ihan hetkessä työtä ei saada tehtyä.

Yli 70-vuotiaiden tavoittamiseen kuuluu arvion mukaan kaupungin työntekijöiltä yhteensä 1275 työtuntia, mikäli puheluun ja tietojen kirjaamiseen menee varttitunti yhtä soitettua kohti.

– Aloitamme ensin yli 75-vuotiaista ja huolipotilaista eli niistä, joilla esimerkiksi tiedetään olevan kroonisia sairauksia, Pakarinen kertoo.

Ketä tahansa kaupungin työntekijää ei voi laittaa soittamaan iäkkäille. Soittajan tulee osata kartoittaa, mitä apua ikäihminen on vailla ja mistä hän saisi tarvitsemansa palvelut.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen työntekijät ovat myös soittaneet yli 70-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille, joita on Kaarinassa noin kaksisataa. Sitä mukaa kuin ehditään, kaikki vammaispalveluiden asiakkaat on tarkoitus soittaa läpi.

Tartuntariski hammashoidossa

Suunnitelmissa on, että 70–79-vuotiaisiin ottavat yhteyttä enimmäkseen Kaarinan terveyskeskuksen hammaslääkärit ja hammashoitajat. Eerikin väki tulee mukaan auttamaan sen jälkeen, kun he ovat soittaneet yli 80-vuotiaat läpi.

Minkähän takia juuri hammaslääkärit?

Pakarinen taustoittaa, että Kaarinan hammashoidossa on tällä hetkellä tavallista enemmän aikaa, sillä kiireettömiin hoitoihin ei oteta asiakkaita.

Hammashoidossa tarvitaan runsain määrin hengityssuojaimia, ja ne on haluttu säästää hengitystieinfektion saaneiden potilaiden muuhun hoitoon. Lisäksi hampaita paikatessa syntyy runsaasti sylkiroiskeita ja henkilökunnan tartuntariski koronavirukseen on suuri.