”Innovatiivisia ratkaisuja ei kannata hakea kilpailutuksissa” – Valkeavuoren palloiluhalli kaatui markkinaoikeudessa

0
Palloiluhallin on tarkoitus tulla kuvassa näkyvän liikuntakentän paikalle.

Kaarinan kaupunki hävisi markkinaoikeudessa kiistan siitä, mikä yritys saa rakentaa Valkeavuoren palloiluhallin. Markkinaoikeus asettui valittajan eli Lehto Tilat Oy:n kannalle.

Kaupunki oli saanut palloiluhallista kuusi tarjousta, kävi kolmen kanssa jatkoneuvotteluita ja valitsi urakoijaksi Peab Oy:n. Markkinaoikeuden mukaan Peabin tarjous oli kuitenkin tarjouspyynnön vastainen.

Oikeus ei määrännyt Kaarinalle rangaistuksia, sillä sopimusta rakennustöiden aloittamisesta ei ollut vielä allekirjoitettu. Kaupungin tulee maksaa Lehdon oikeudenkäyntikulut, joiksi markkinaoikeus laski 7500 euroa.

Lehto hieroi myös ennen markkinaoikeuden ratkaisua sopimusta Kaarinan kaupungin kanssa vetääkseen valituksen pois, mutta sopimus olisi maksanut kaupungille yli 20 000 euroa.

Rima korkealle

Kaarina voi nyt valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, valita tarjokkaista jonkin muu kuin Peabin, käynnistää kilpailutuksen uudelleen tai avata Valkeavuoren kampushankkeen uuteen keskusteluun. Valinnan tekevät poliittiset päättäjät.

– Ensimmäinen kannanotto tehdään siitä, haetaanko markkinaoikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tämänhetkisen tiedon valossa en itse ole valitusluvan hakemisen kannalla, kertoo Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari.

Mikäli kaupunki valitsee toisen urakoijan kuin Peabin, hopealle jääneet saivat tasapisteet ja valinta tulee tehdä arpomalla.

– Toisaalta markkinaoikeus asetti nyt riman aika korkealle, joten viisainta olisi varmasti tarkistaa uudelleen se, ovatko tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia, Haapasaari kommentoi.

Jotta taas uudelleen kilpailutus olisi sallittua, tarvitaan painavat perusteet.

Kirjaimellisuus vastaan toiminnallisuus

Oikeuden ratkaisu ei täysin yllättänyt Haapasaarta, sillä kaupungin asianajaja oli varoitellut, että markkinaoikeus painottaa usein valittajan näkökulmaa ja lukee lakia sanatarkasti.

Haapasaarta mietityttää se, että oikeus ei ottanut huomioon kokonaisuutta eli sitä, että KVR-urakassa haettiin parasta ratkaisua käytettävissä olevalla hinnalla. Lisäksi suunnittelu ja rakentaminen kuuluvat samaan pakettiin, joten kaupungin ei ole tarkoituskaan säädellä pienimpiä yksityiskohtia.

– On totta, että Peabin tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia kirjaimellisesti, mutta Peabin ratkaisut täyttivät toiminnalliset vaatimuksemme.

Peabin tarjouksesta puuttui sprinklerijärjestelmä. Kaupunki vetosi siihen, että KVR-urakassa palonesto- ja sammutusjärjestelmän voi rakentaa toisinkin kuin sprinklereihin tukeutuen. Ikävä kyllä tarjouspyynnössä edellytettiin rakennuksen kuuluvan paloluokkaan P1, jossa sprinkelijärjestelmä vaaditaan.

Peabin tarjouksessa ei myöskään ollut tarjouspyynnön vaatimaa kolmea moottorikäyttöisiä jakoseinää, vaan ainoastaan kaksi. Kaupunki vastasi, että Peab käytti hyväkseen mahdollisuutta esittää vaihtoehtoinen tarjous. Peab suurensi pelilattiaa ja välttyi samalla yhdeltä väliverholta. Markkinaoikeuden mukaan tätä mahdollisuutta ei olisi saanut olla.

Valittaja piti myös kaupungin vaatimusluetteloita ja valintaperusteina epäselkeinä, mutta näistä markkinaoikeus oli kaupungin kannalla.

Urakan kokonaishinta oli 6,9 miljoonaa euroa.

”Innovatiivisia ratkaisuja etsiviä kilpailutuksia ei kannata tehdä”

Sekä koulut että urheilijat ovat odottaneet Valkeavuoren palloiluhallia jo vuosia. Hallin puuttuessa Valkeavuoren koulussa on pidetty liikuntatunteja pitkään erikoisjärjestelyin.

Rakennustöiden piti alun perin alkaa viime tammikuussa, mutta hanke viivästyi oikeuskäsittelyn vuoksi. Markkinaoikeuden ratkaisun jälkeen kaupunki on jälleen lähtökuopissa.

Mitähän Kaarina voisi nyt ottaa opiksi?

– Sen, että etenkin kriittisissä hankkeissa on jatkossa syytä pitäytyä mahdollisimman yksinkertaisissa hankintatavoissa, vastaa Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari.

– Kaikenlaiset pisteytykset ja laatua painottavat valintaperusteet ovat helposti kyseenalaistettavissa. Samoin kaikenlaisen innovoinnin mahdollistavat kilpailumuodot ovat valituksille alttiita.

Selkeimpiä ovat puhtaat hintakilpailut, jotka perustuvat tiukkoihin määrittelyihin.

– Ja ylipäätään suuria hankintoja tehtäessä on tarpeen luetuttaa asiakirjat joka kerta hankintajuristilla ennen julkaisemista, Haapasaari täydentää.​