Kaarina ei valita Valkeavuoren palloiluhallista – halli rakennetaan silti

0
Valkeavuoren koulukampukselle tulee palloiluhalli, mutta aikataulu on auki. Kuva on Valkeavuoren koulun viisarittomasta ulkokellosta.

Kaarina päätti olla valittamatta korkeimpaan oikeuteen markkinaoikeuden tuomiosta Valkeavuoren palloiluhallista.

”Valitusluvan saantiin, kuten mahdolliseen myöhempään oikeudenkäyntiin liittyy luonnollisesti huomattava epävarmuus lopputuloksesta sekä ajan ja rahan kuluminen. Asiassa kaupunkia avustava lakimies ei myöskään näe selkeitä perusteluita valitusluvan hakemiselle”, perusteltiin teknisen lautakunnan esityslistalla.

Tekninen lautakunta linjasi, että hankkeesta ei kuitenkaan luovuta, vaan halli rakennetaan, tavalla tai toisella. Myös kaupunginhallitus oli samoilla linjoilla.

Kaarina hävisi kiistan siitä, mikä yritys saa rakentaa palloiluhallin Valkeavuoren koulukampukselle. Markkinaoikeuden mukaan Peab Oy:n tarjous oli ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä kaupunki olisi saanut valita sitä urakoijaksi. Markkinaoikeus asettui valittajan eli Lehto Tilat Oy:n kannalle. Peabin tarjouksesta puuttui sprinklerijärjestelmä, eikä tarjouksessa ollut myöskään tarjouspyynnön vaatimaa kolmea moottorikäyttöisiä jakoseinää, vaan ainoastaan kaksi.

Mikäli kaupunki valitsee toisen urakoijan kuin Peabin, kaksi seuraavaksi eniten pisteitä saaneet saivat tasapisteet ja valinta tulee tehdä arpomalla. Jotta taas uudelleen kilpailutus olisi sallittua, tarvitaan painavat perusteet.