Kaarina pääsee halvalla Littoistenjärventien alikulkutunnelista

0
Alikulkutunneli Piispanristiltä.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on hakenut kaavamuutosta Hämeentien ja Littoistenjärventien liittymän kohdalla, jotta Turun kehätien parantamisen yhteydessä on mahdollista rakentaa Littoistenjärventien alittava kevyen liikenteen alikulkutunneli.

Kaupunki vastaa alueen kaavoituksesta. Lisäksi Ely-keskus pyytää Kaarinalta lausuntoa alikulkutunnelihankkeen rahoituksesta.

Lausuntoa käsitellään tällä viikolla Kaarinassa lautakunnissa, ja lopullisen kannan antaa kaupunginhallitus.

Ely-keskus kysyy, aikooko Kaarina osallistua alikulkutunnelin ja sen seurannaisvaikutusten rakennuskustannuksiin sekä sitoutuuko kaupunki tunnelin kunnossapitokustannuksiin. Alikulkutunnelin maksaa kokonaisuudessaan 2,4 miljoonaa euroa, josta Kaarinan vastuulle tulisi 13000 euroa.

Teknisen lautakunnan pohjaehdotuksissa tätä pidetään kohtuullisena hintana sille, että kevyen liikenteen turvallisuus paranee merkittävästi ja autoliikenne sujuvoituu. Lisäksi teknisen lautakunnan pohjaehdotuksessa lupaudutaan rakentamaan melueste.

Myöskään kaupunkikehityslautakunnan pohjaehdotuksessa ei moitittu Elyn suunnitelmia.

Alikulkutunnelin kaavaluonnos oli nähtävillä helmikuussa. Luonnoksesta saapui yksi palaute ja yksi kirjallinen huomautus. Palautteessa pyydettiin, että näkyvyys ei heikkene rakentamisen aikana ja että alueen yritysten liikenne onnistuu. Kirjallisessa huomautuksessa moitittiin sitä, että kaavamuutokselle on hyvin ohuet perusteet suhteessa rakentamisen aiheuttamiin häiriöihin.

Kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä.