Kaarinan täytyy palkata uraohjaaja, kun pajamestarit lakkautettiin

0
Kaarinan Pajamestarit ry:n lakkautus jätti Kaarinan nuoriso-ohjaajaa vaille.

Kaarina palkkaa uraohjaajan, joka auttaa nuoria ammatin- ja opintoalan valitsemisessa.

Aiemmin uraohjaaja työskenteli Kaarinan Pajamestareissa ja kaupunki osti hänen palvelunsa. Pajan toiminta lakkautettiin keväällä, ja kaupungissa aiotaan nyt perustaa oma uraohjaajan vakanssi.

Uraohjaajan palkka on 45 000 vuodessa, ja se pystytään kattamaan ilman lisämäärärahoja.

Uraohjaajan on nähty ehkäisevän merkittävästi nuorten syrjäytymistä ja putoamista opinnoista. Muut nuorien kanssa työskentelevät eivät ole tarpeeksi perillä koulutus- ja ammattivaihtoehdoista voidakseen korvata uraohjaajan.

Uraohjaajan asiakkaita on nuoria, joiden siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on epävarmaa tai epäonnistunutta. Tavoitteena on saada nuorelle opiskelupaikka, johon hän varmasti sitoutuu. Asiakkaita ovat esimerkiksi 9-luokkalaiset, ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa jääneet tai opiskelunsa keskeyttäneet nuoret.

Viime vuonna uraohjaajalla oli 70 kaarinalaista nuorta asiakkaana. Heistä suurin osa oli 15–18-vuotiaita. Heistä vain kaksi jäi lopulta työttömäksi. Muut löysivät paikkansa esimerkiksi ammattikoulusta, lukiosta, kuntouttavasta työtoiminnasta tai työelämästä.

Uraohjaajan pestin on määrä alkaa elokuussa. ​