Kaarinan tietosuojavuodosta ei seurannut rangaistuksia

0

Kaarinan kaupunki julkaisi runsas vuosi sitten vahingossa verkossa asiakkaiden henkilötietoja. Noin 200 henkilön henkilötunnukset, tiedot varoista ja veloista, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ehtivät olla vajaan kuukauden verkossa kaikkien nähtävillä.

Poliisi otti asian oma-aloitteisesti tutkintaansa, ja asiaa tutkittiin tuottamuksellisena virkavelvollisuuden rikkomisena. Poliisi päätyi kuitenkin siihen, että rikosta ei ole tehty.

Poliisi katsoi, että kyseessä on vahinko, joka ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Myöskään koulutusvastuuta ohjelman käyttämisestä ei ollut laiminlyöty.

Tietosuojavuoto aiheutui yksittäisen työntekijän inhimillisestä virheestä sekä harhaanjohtavasta tietokone-ohjelmasta. Ohjelmassa käsky ”Arkistoi” ei tarkoita perinteistä arkistoimista vaan sitä, että asiakirja julkaistaan julkisessa verkossa.

Ohjelma ei tallenna lokitietoja, joten poliisi ei saanut selville, oliko tietoja käyty katsomassa. Poliisille ei ole kuitenkaan tullut tietoon, että tietovuoto olisi poikinut identiteettivarkauksia tai taloudellisia menetyksiä. Toisaalta jos tällaisia tulee ilmi, kaupunki on edelleen vahingonkorvausvelvollinen.

Salaiset tiedot löytyivät kaupungin Esityslistat ja pöytäkirjat -sivulta viranhaltijapäätöksistä asumisoikeusasuntoa koskevien päätösten liitetiedostoista. Henkilöt olivat hakeneet asumisoikeusasuntoa Kaarinasta vuoden 2018 aikana.

Kun virhe huomattiin, tiedot poistettiin verkosta ja asianosaisille lähetettiin kirje. Kaupunki tiedotti asiasta myös julkisesti. Virheen huomasi kaupungin työntekijä.