Kaikissa Kaarinan kouluissa ei järjestetä joulukirkkoja

0
Kaarinassa joulukirkkoon menemisestä päätetään koulukohtaisesti. Viime vuonna kaikki koulut eivät järjestäneet joulukirkkoa.

Kaarinassa on selvitetty perussuomalaisten valtuustoryhmän pyynnöstä koululaisten mahdollisuutta päästä joulukirkkoon. Perussuomalaiset tekivät valtuustoaloitteen, jossa oltiin huolissaan siitä, etteivät Kaarinan koulut järjestä enää joulukirkkoja, vaikka joulukirkossa käyminen on osa suomalaista perinnettä.

Selvityksen mukaan kaikissa Kaarinan kouluissa järjestettiin viime vuonna oppilaille yhteinen, tunnukseton joulujuhla. Laillisuusvalvojan ratkaisun mukaisesti joulukirkko ei voi korvata yhteistä joulujuhlaa. Se on kuitenkin mahdollista järjestää yhteisen joulujuhlan lisäksi, kuten osa Kaarinan kouluista teki. Niille oppilaille, jotka eivät osallistuneet joulukirkkoon, järjestettiin sillä aikaa korvaava tunnukseton tilaisuus.

Sille, miksei kaikissa kouluissa käyty joulukirkossa, on useita perusteita. Osassa kouluista oli käyty kirkossa jo aiemmin lukuvuoden aikana. Jotkut kouluista sisällyttivät joulujuhlaansa uskonnollista alkuperää olevaa kulttuuriperintöä lainsäädännön suomissa rajoissa, eikä joulukirkkokäynnille nähty siksi tarvetta. Ratkaisuun vaikutti myös koulun sijainti suhteessa kirkkoon: kirkkokäynti on sekä taloudellisesti että ajallisesti helpompi järjestää kouluissa, jotka sijaitsevat lähellä kirkkoa.