Mielipitei: Keskenään kilpailevat yritykset eivät kanna huolta jätehuollon kokonaisvastuusta

0

Matti Alander ja Mikko Aaltonen kirjoittivat jätehuollosta viime Kaarina-lehden mielipidepalstalla. Pääviestinä oli huoli jätehuoltoa hoitavien yritysten selviämisestä, alan työllisyydestä ja asukkaan päätäntävallan katoamisesta.

Huoli on turha, sillä kunnat eivät ryhdy jätteenkuljettajiksi. Samat yritykset ja ihmiset tekevät työn, kun jätehuolto järjestetään ja sitä valvotaan kuntien tai LSJH:n hoitamalla kilpailutuksella.

Yksityisyrittäjät huolehtivat edelleen sekä jätekuljetuksesta että kerätyn materiaalin uudelleenkäytöstä, jalostamisesta, ja he jakavat kaupalliset hyödyt. Pienyrittäjillä on sama mahdollisuus selvitä kilpailussa, hinnat ovat koko maakunnassa pitkälti samat, materiaalikierrätyksen kehittäminen onnistuu yhteistyöllä ja ympäristön puhtaus säilyy parempana. Voiton optimointi on yrityksen tehtävä, eivät viimemainitut kestävän kehityksen tekijät.

Kunnat vastaavat ympäristön kokonaisedusta. Yritykset eivät huolehdi jätehuollosta kokonaisuutena niin, että se kattaisi jokaisen jätesäiliön ja viemäriverkoston ulkopuolisen lietesäiliön. Järjen vastaista on, että yhdellä kadulla ajaa useita jäteautoja tyhjentämässä säiliön sieltä, toisen täältä.

Kaarinan ympäristölautakunta antoi 20.4.2020 kokouksessa lausunnon Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle aiheesta kunnan vaiko kiinteistönhaltijan järjestämä jätekuljetus. Virkamiehen hyvin perustelema pohjaehdotus hävisi äänestyksessä jälkimmäiselle. Vaikka Turun ympäristöviranomaiset selvittivät pari vuotta sitten: ”Kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus on kokonaislogistisesti tehottomampi ja – – energiatehokkuuden ja ympäristönvaikutusten kannalta huonompi kuin kunnan järjestämä kuljetus.”

Enemmistö katsoi yksityistä jätekuljetusta oman kotikadun kannalta eikä pitänyt tärkeänä kunnan ympäristövastuuta ja materiaalikierrätyksen kehittämistä. Käytin näitä perusteluja eriävässä mielipiteessä pöytäkirjaan.

Aaro Kiuru

Kaarinan ympäristölautakunnan jäsen (vihr.)