Mielipitei: Koko Lounais-Suomen ei tarvitse olla samojen jätekuljetusten piirissä

0

Niina Ratilainen kirjoitti Kaarina-lehdessä (13.5.) mielipidepalstalla Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan merkityksestä mutta sivuuttaa tärkeimmän kysymyksen: miksei asukas saisi itse valita, kuka hänen jätteensä korjaa? Lain mukaanhan vaihtoehtoja on kaksi.

Huolto voidaan toteuttaa niin, että kunta kilpailuttaa kuljetukset ja kuntalaisen on ostettava palvelu kunnan määräämästä paikasta. Toinen vaihtoehto on, että jokainen saa itse päättää, mistä palvelunsa hankkii.

Kuten Ratilainen toteaa, korkein hallinto-oikeus kumosi lautakunnan aiemman päätöksen, jonka mukaan asiakkaat saisivat itse päättää palveluntarjoajan koko alueella. KHO:n mukaan kumoava päätös perustui siihen, että muun muassa Aurassa ja Marttilassa toimii vain yksi kuljetusyrittäjä. Lisäksi Sauvossa ja Kiskossa oli ilmennyt yksittäistapauksia, joissa palveluita ei ollut mahdollista kilpailuttaa.

Ratilainen antaa ymmärtää, että lautakunnan päätöksen tulisi olla sama koko alueella. Turun ja Kaarinan asukkailta pitää siis viedä valinnanvapaus, koska Kiskossa oli yksittäistapaus. Toisin sanoen: jos yhdellä talolla on vaikeuksia kilpailuttaa, kukaan ei saa päättää, mistä palvelunsa tilaa. Ja tätä perustellaan vieläpä tasapuolisuudella.

Jätelain 37 §:n mukaan kunta voi päättää järjestää jätteenkuljetuksen kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Lautakunta voisi halutessaan päättää vaikka katukohtaisesti, mikä on järkevintä.

Nyt ollaan kaikesta päätellen sosialisoimassa kilpailutuksia, luomassa monopoleja sekä tuhoamassa tervettä kilpailua, PK-yrityksiä ja ihmisten vapautta valita − ilman loogista selitystä ja vastoin alueen kuntien demokraattisia päätöksiä.

Sivistysvaltiossa aikuiset ihmiset saavat itse tehdä omat valintansa. Yhteiskunnan ei tule puuttua ihmisten asioihin, ellei se ole välttämätöntä. Nyt ei ole.

Mikko Aaltonen

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Kaarina (kok.)