Mielipitei: Kun jätehuolto on yhteinen, myös päätökset tehdään yhdessä

0

Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Alander antoi mielipiteessään 6.5. Kaarina-lehdessä virheellisiä tietoja jätepolitiikasta Lounais-Suomessa.

Mielipiteessä oli närkästytty siitä, että jätehuollon järjestämisestä päätetään kuntien kaupunginhallitusten sijaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa. Kunnat – Kaarina mukaan lukien – ovat kuitenkin itse perustaneet yhteisen jätehuoltoyhtiön ja päättäneet järjestää seudullisen jätehuollon.

Yhteisen jätehuollon etuna on päällekkäisten toimintojen poistuminen, yhteisten resurssien tehokkaampi käyttö ja asukkaiden jätemaksujen pitäminen kohtuullisena.

Kun jätehuolto on yhteinen, on selvää, että myös päätökset tehdään yhdessä. Lautakunta edustaa kaikkia jäsenkuntia ja kaikkia alueen asukkaita. Pikavoittojen ajaminen tietyille kunnille ei ole kestävä toimintatapa, vaan jätehuollon järjestämisestä kannattaa päättää johdonmukaisesti, lainmukaisesti ja alueen kaikkia asukkaita ja yrittäjiä yhdenvertaisesti kohdellen.

Lounais-Suomessa kunnat ovat valinneet järjestää kotitalousjätteen kuljetuksen joko kunnan kilpailuttamana tai asukkaiden itsensä hankkimana. Kysymys kotien roskapussien kuljettamisesta on yllättävän merkittävä, sillä jätteen kuljettamiset vaikuttavat ympäristöterveyteen, ilmastopäästöihin, paikalliseen yritystoimintaan ja lajittelun onnistumiseen.

Asiaa käsitellään nyt, koska jätelain mukaan jätekuljetuksista tulee tehdä päätös. Jätehuoltolautakunta on aiemmin päätynyt Alanderinkin kannattamaan asukkaiden kilpailuttamaan järjestelmään. Tämän päätöksen on korkein hallinto-oikeus kumonnut vuonna 2019 lainvastaisena.

Jätteiden kierrätyksen vaatimukset kiristyvät, ja asukkaiden odotukset parempia lajittelumahdollisuuksia kohtaan kasvavat. Näihin odotuksiin vastaaminen on yhteinen tehtävämme. Kaarinalaisten jätehuolto kehittyy parhaiten yhteistyössä ja rakentavilla ehdotuksilla, joilla parannetaan kierrätystä, uusiokäyttöä, yritystoimintaa ja asukkaiden jätehuoltoa.

Niina Ratilainen

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan pj, vihr.