Niko Vastamäen kolumni: Miten koronavirus muokkaa organisaatioita?

0

Samalla, kun koronavirus jyllää maailmalla, johtajat miettivät ratkaisuja useisiin ongelmiin. Myynnit ovat laskeneet, tuotantoverkosto ei toimi kunnolla ja ennen kaikkea työntekijöiden hyvinvointi on uhattuna.

Koronaviruskriisin aikana johtajille on tarjoutunut loistava mahdollisuus luoda yritykseen luottamuskulttuuri melko nopeallakin aikataululla. Tai jos kriisiä ei hoideta organisaation kattavalla avoimella keskustelulla, tuota luottamuskulttuuria on äärimmäisen vaikea luoda pitkälläkään aikavälillä.

Tällä hetkellä on tärkeää, että työntekijöillä on töitä, ja vielä parempi, jos he tuossa työssään tuntevat oikeasti auttavansa ja saavansa tehdä työtä, jolla on todella merkitystä.

Iso vaikutus sekä työn tuottavuuteen että työntekijöiden hyvinvointiin saadaan työpaikan työnteon kulttuuria uudistamalla ja vahvistamalla.

Hyviä nopeita uudistuksia ovat välitön kommunikaatio ja dialogi, selkeät tavoitteet eli se, että ei katsota vain kulutettua aikaa vaan katsotaan myös tuloksia ja vaikutusta, päätösten mahdollistaminen myös työntekijätasolla sekä laajempi tarkoitus eli organisaation mission ja arvojen vahvistaminen: mikä ajaa organisaatiota eteenpäin ja miten työntekijät voivat siinä auttaa.

Yksi hyvä tapa saavuttaa uusi kommunikaatioväylä niin kuntaorganisaatiossa kuin yksityisessä yritysorganisaatiossa on luoda ihmisille mahdollisuus aidosti ja rehellisesti keskustella ideoista. Miten autetaan kuntalaisia tai organisaatiota nyt sekä tulevaisuudessa? Näistä keskusteluista voi syntyä loistavia innovatiivisia ajatuksia.

Organisaatiot ovat myös huomanneet, miten teknologiaa voidaan käyttää hyväksi tehokkaalla tavalla poikkeustilanteessa. Ehkä ihan jokaista palaveria tai tapaamista ei tarvitse sittenkään järjestää kasvotusten, vaan voidaan tehdä se virtuaalisesti. Tulevaisuutta katsoen tästä on iso tuotannollinen etu.

Monelle organisaatiolle tämä erikoistilanne on nopeuttanut etätyökalujen käyttöönottoa ehkä jopa vuosilla. Digiloikka on ollut pakko ottaa. Siitä hyödymme kaikki myös tulevaisuudessa, kun tämä kriisi on läpikäyty.

Niko Vastamäki

Hallituksen jäsen 2020, LOM | Airiston Nuorkauppakamari

Tuotantopäällikkö