Raadelmaan omakotitaloja kasvihuoneiden paikalle

0

Piikkiöön Raadelman entisen kauppapuutarhan alueelle havitellaan uutta pientaloaluetta. Aloitteen alueen kaavoittamisesta pientaloille on tehnyt maanomistaja, ja kaupunki on tähän mennessä ollut suostuvainen asemakaavoituksen käynnistämiseen.

Alueen pinta-ala on 3,4 hehtaaria. Aiemmassa kaavassa se oli asuin- ja kasvihuoneiden korttelialuetta.

Maanomistaja vastaa mahdollisesti pilaantuneen maaperän selvitys- ja puhdistamiskustannuksista.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee maanomistajan ja kaupungin välistä asemakaavoituksen käynnistämissopimusta tänään. Lopullisen päätöksen kaavoituksen aloittamisesta tekee valtuusto.