Roskista kiistellään taas – Kaarina jälleen yritysvetoisen mallin kannalla

0
Kunnissa pohditaan taas, kuka roskien kuljetuksen järjestää, kunnat vaiko kiinteistöjen haltijat.

Lounais-Suomen jätteenkuljetuksista on väitelty oikeutta myöten jo vuosia, eikä kiistoille näy vieläkään loppua.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt keskittää jätteenkuljetukset, oli sitten kyse roskien tai haja-asutusalueiden vessalietteiden kuljettamisesta, mutta kunnat eivät ole olleet tähän tyytyväisiä. Hallinto-oikeus hylkäsi kuitenkin kuntien valitukset ja vaati siirtymään keskitettyyn malliin, jossa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta kilpailuttaa jätteenkeräyksen. Roskien kuljetuksista on saatu myös korkeimman hallinto-oikeuden samansisältöinen kanta.

Oikeuspäätösten ratkettua roskien kuljettamisesta pyydetään nyt uudelleen lausuntoa kunnilta.

”Yksinkertaistaen valittavissa on viranomaisjohtoisempi ympäristönäkökulmaa painottava malli sekä yksilön valinnan ja yrittämisen vapautta painottava malli”, luonnehditaan Kaarinan teknisen lautakunnan esityslistatekstissä.

Päällekkäisiä ajoja, valvonta vaikeaa

Kaarinassa on roskienkuljetus hoidettu tähän mennessä sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, jolloin ihmiset sopivat itse kuljetusyrittäjien kanssa roskasäiliöiden tyhjentämisistä.

Lounais-Suomen jätehuoltoviranomaisen kuuden vuoden kokemuksen mukaan Kaarinan ja monen muun kunnan sopimusperusteisen mallin ongelmana on, että kuljetusyrittäjät toimittavat viranomaisille lain vaatimia tietoja pahoin puutteellisina ja myöhässä. Valvonta on osoittautunut vaikeaksi.

Esimerkiksi 13 kuljettajaa 67:sta ei toimittanut viranomaisille vaadittuja tietoja vuonna 2018, lukuisista yhteydenotoista huolimatta. Kun järeämpiä keinoja otettiin käyttöön, edelleenkään 9 kuljettajaa ei noudattanut ohjeita. Vasta uhkasakko sai yritykset antamaan raporttinsa – ja vieläkin yksi kuljettaja jätti tiedot antamatta. ”Raportoinnin laiminlyöntien seuraukset ja kustannukset koituvat kuntalaisten maksettavaksi”, harmiteltiin Kaarinan ympäristölautakunnan esityslistatekstissä.

Turun ammattikorkeakoulun logistiikkaselvityksen mukaan jätekuljetusten ajokilometrit vähentyvät lähes puolella Kaarinassa, mikäli Kaarinassa siirrytään keskitettyyn malliin. Kun ihmiset sopivat itse jätekuljetuksista yrittäjien kanssa, seurauksena on paljon päällekkäisiä ajoja, koska eri kuljetusliikkeet käyvät tyhjentämässä samalla kadulla olevia jäteastioita. Keskitetyssä mallissa ilmastopäästöjä syntyisi vähemmän, ja taajamista vähenisi melua ja raskaan liikenteen ajoja.

Lisäksi eri yritysten hinnat vaihtelevat samalla alueella.

Investointeja mahdotonta ennakoida

Nykyisessä sopimusperusteisessa mallissa taas etuna on, että kuntalaiset pystyvät sopimaan joustavasti kuljetusyrittäjien kanssa itselleen sopivimmista palveluista ja tarvittaessa vaihtaa kuljetusyrittäjää.

Keskitetyn mallin isot kilpailutukset eivät suosi pieniä paikallisia yrittäjiä tai alalle tulevia. Yrittäjien on esimerkiksi mahdotonta ennakoida omia kalliita investointejaan, rekrytointejaan ja ylipäätään tulevaisuuttaan, koska liiketoiminta voi romahtaa seuraavalla kilpailutuskierroksella, jota yrittäjä ei välttämättä voita.

Kaarinassa on myös hyvät kokemukset sopimusperusteisesta mallista.

Oikeuden vaatiman keskitetyn mallin kannalla ovat olleet ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Kaarinassa että muissa kunnissa. Päättäjistä he ovat saaneet puolelleen pääasiassa vihreitä.

Kaarina päätti esittää lausuntonaan jätehuoltolautakunnalle, että keskitettyyn malliin ei tule siirtyä. Kaupunginhallituksessa päätös syntyi äänin 11–2. Yllättäen vihreiden äänet hajosivat: Tomi Kurkilahti äänesti sopimusperusteisen mallin puolesta.

Kaarinan ympäristölautakunnassa lausunto oli kallistunut sopimusperusteisen mallin puolelle äänin 7–4, teknisessä lautakunnassa yksimielisesti.​