Yli 90 prosenttia oppilaista palasi kouluun Kaarinassa

0
Valtaosa oppilaista palasi kouluun viime viikolla.

Kaarinassa noin 200 peruskoulun oppilasta jäi koulujen avautumisesta huolimatta kotiin. Johtavan rehtorin Emmi Virtasen mukaan kotiin jäävien osuus on noin 7 prosenttia koko oppilasmäärästä.

Eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä, millä perusteella oppilas voi jäädä kotiopetukseen. Kaarinassa kotiin on voinut jäädä huoltajan ilmoituksella. Lääkärintodistusta ei vaadita.

– Terveydenhuollon toive oli, ettemme vaadi näiltä kahdelta viikolta lääkärintodistuksia sen vuoksi, ettemme kuormita terveydenhuoltoa. Jos syksyllä ollaan samassa tilanteessa, silloin asiaa varmasti harkitaan uudelleen, Virtanen kommentoi.

Kotona opiskeleville oppilaille ei järjestetä enää kevään aikana etäopetusta, vaan opettaja ilmoittaa poissaolon aikaisista tehtävistä esimerkiksi Wilmassa. Huoltajan velvollisuus on huolehtia, että oppivelvollisuus täyttyy.

Ristiriitaisia tunteita

Päätös koulujen avaamisesta on herättänyt henkilökunnan keskuudessa ristiriitaisia tunteita. Opetusalan ammattijärjestö vastusti äänekkäästi koulujen avaamista. Samoin valtaosa rehtoreista suhtautui Suomen rehtorit ry:n verkkokyselyn perusteella koulujen avaamiseen nihkeästi.

Ennakkoasetelmista huolimatta tunnelma Kaarinan kouluissa on Virtasen mukaan positiivinen.

– Kouluissa on tehty hirveän hyvää valmistelevaa työtä. Meillä on valtavan ammattitaitoiset opettajat, jotka omalta osaltaan ovat tosi tärkeitä aikuisia lapsille ja nuorille. Pidän todella tärkeänä, että he kohtaavat, Virtanen näkee.

Varjopuoli on se, ettei kukaan pysty varmuudella ennustamaan, lähteekö virus jylläämään koulujen avaamisen myötä.

– Näen, että meidän on opittava elämään tietynlaisen epävarmuuden kanssa – oli sitten koulussa tai ei, Virtanen ajattelee.