Destia vaatii kaupungilta lähes 2 miljoonan korvauksia

0
Lakarin kierrätysasemahankkeesta järjestetty yleisötilaisuus keräsi aikoinaan salin täydeltä väkeä. Arkistokuva vuodelta 2016.

Destia vaatii Kaarinan kaupungilta lähes 2 miljoonan euron korvauksia sopimusrikkomuksesta. Vahingonkorvausvaade koskee Lakarin maankaatopaikka-alueella sijaitsevien määräalojen vuokraamista Destialle, joka suunnitteli alueelle maa-aineisten kierrätyspaikkaa.

Destia ja Kaarinan kaupunki solmivat esisopimuksen tontin vuokraamisesta vuonna 2015. Esisopimuksen mukaan vuokrasopimuksen ehtona on, että vuokralainen eli Destia saa alueelle ympäristöluvan ja Kaarinan kaupunki saa maisemointilupaan jatkoaikaa vuoden 2035 loppuun saakka.

Aluehallintovirasto myönsi Destialle ympäristöluvan. Myös kaupunki haki jatko-aikaa omalle luvalleen, mutta perui hakemuksensa ja halusi neuvotella mahdollisuudesta vetäytyä vuokrattavaksi tarkoitettuja alueita koskevasta sopimuksesta, koska hanke aiheutti asukkaissa niin voimakasta vastustusta. Kaarinan kaupungin nykyinen maisemointilupa Lakariin on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Tämän jälkeen kaupunki ja Destia ovat yrittäneet löytää sopua neuvotteluteitse. Neuvottelut kuitenkin keskeytyivät viime vuoden lopussa, jolloin Destian edustajat totesivat, ettei neuvottelujen jatkamiselle ole edellytyksiä.

Vahingonkorvausvaateessaan Destia katsoo, että Kaarinan kaupunki on yrittänyt vetäytyä esisopimuksesta peruuttamalla voimassaolevaa ympäristölupaa koskevan jatkoaikahakemuksensa. Destian mukaan jatkoaikahakemuksen tahallinen peruuttaminen oli keinotekoinen yritys irrottautua molempia osapuolia sitovasta esisopimuksesta.

Kaupunginhallitus käsitteli Destian vahingonkorvausvaadetta maanantaina kokouksessaan. Kaupunginhallitus kiisti yksimielisesti sopimusrikkomuksen. Kaupungin näkemys on, että neuvottelut Destian esisopimusta koskien ovat katkenneet Destian puolelta.

Äänin 7-5 kaupunginhallitus päätti myös, että neuvottelut esisopimuksen rauettamisesta ovat kaupungin puolelta päättyneet ja Lakarin maankaatopaikan alueet voidaan vuokrata Destialle esisopimuksen mukaisesti. Kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpään mukaan tämä tarkoittaa, että Destia voi perustaa ympäristöluvan mukaisen maa-ainesten kierrätyspaikan Lakariin.

Kaupunginhallituksessa vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton edustajat vastustivat vuokrasopimuksen hyväksymistä.