Hepojoentien liittymän painaumiin tarvitaan kaavamuutos

0
Tien parantaminen toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana. Arkistokuva

Kaarinassa on parhaillaan nähtävillä kaavamuutos, joka mahdollistaa kunnostus- ja parantamistyöt Turun Kehätien ja Hepojoentien liittymän välillä.

Kyseisen liittymän kaakkoispuolella Kehätie kulkee Hepojoen ylitse. Liittymän ja Hepojoen välillä on myös kevyen liikenteen alikulkutunneli. Tienrakenteessa ja penkereissä on havaittu painumia, jotka voivat jossakin vaiheessa aiheuttaa merkittävää liikenteellistä haittaa tien käytölle.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatimassa tiesuunnitelmaa liittymän alueelle niin, että painumat voidaan korjata ja penkereitä vahvistaa Hepojoentien liittymän ja Makarlan kevyen liikenteen alikulkutunnelin välillä. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää asemakaavan muuttamisesta näiltä osin liikennealueeksi.

Tiesuunnitelmasta pidettiin tammikuun lopulla yleisötilaisuus, jossa oli paikalla yksi henkilö. Kaupunkikehityslautakunta asetti asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Tavoitteena on, että tien parantaminen toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana.