Kaarinan kaupunki kutsuu yrityksiä uudenlaiseen ilmastoyhteistyöhön

0
Kaarinassa yrityksiä innostetaan ilmastotekoihin. Sellainen voi olla vaikka aurinkopaneelien asennus yrityksen katolle. Arkistokuva Jane Iltanen.

Kaarinassa käynnistyy elokuussa pilottihanke, jonka tavoitteena on tukea alueen yritysten päästövähennystoimia sekä kannustaa yrityksiä kohti vähähiilisiä toimintatapoja. Yhteistyöhön mukaan lähtevät yritykset saavat Kaarinan kaupungilta ja Varsinais-Suomen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonialta opastusta johdonmukaisen päästövähennyspolun laatimiseen sekä siihen, miten ilmastotoimia voisi hyödyntää yrityksen viestinnässä.

– Ilmastoteemat ovat tällä hetkellä paljon esillä ja eri toimialoilla panostetaan vähähiilisiin ratkaisuihin. Yritykselle ilmastotoimista kertominen on yksi tapa saada positiivista näkyvyyttä. Uskon, että yrityksillä on halu kertoa ilmastoteoistaan, mutta ne kaipaavat tähän tukea, Valonian projektiasiantuntija Anna von Zweygbergk avaa.

Pilottihankkeeseen etsitään mukaan sekä sellaisia kaarinalaisia yrityksiä, jotka ovat jo tehneet ilmastotoimia, että niitä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään yrityksen toimintaa ympäristöystävällisemmäksi. Haku hankkeeseen alkaa elokuussa.

– Tarkoituksenamme on inspiroida yrityksiä ja tuoda konkretiaa. Keskeistä hankkeessa on, että yritykset oppivat toisiltaan kokemusten vaihdon ja sparrauksen kautta, hän kertoo.

Investoinnit esimerkiksi energiatehokkuuteen, aurinkopaneeleihin tai tehokkaampiin ja vähäpäästöisiin logistiikkaratkaisuihin eivät ole pelkästään imagokysymys, vaan ne voivat tuoda myös yritykselle säästöjä.

– Yritysten kannattaa olla mukana ilmastotalkoissa jo pelkästään siitäkin syystä, että yksi tulevaisuuden investointien ja rahoituksen saannin kriteereistä tulee olemaan yrityksen ympäristöpolitiikka, muistuttaa Kaarinan Kehityksen toimitusjohtaja Niina Sjöholm tiedotteessa.

Kaarinan mallia viedään muihin kuntiin


Aloite uudenlaiseen ilmastoyhteistyöhön tuli Kaarinan kaupungilta, jossa parhaillaan laaditaan kaupungin ensimmäistä ilmasto-ohjelmaa.

Ympäristöinsinööri Pasi Saarion mukaan kuntien ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että alueella toimivat yritykset ovat aktiivisesti mukana investoimassa esimerkiksi kestävään energiantuotantoon ja käyttöön.

– Kunta ja yritykset voivat tukea toisiaan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, joten on merkityksellistä ja innostavaa päästä etsimään yhdessä toimivia ratkaisuja tulevaisuuteen, Saario kuvailee.

Kaarinassa hankkeen aikana saaduista kokemuksista kootaan ensi vuonna toimintamalli, jota voidaan hyödyntään myös muissa kunnissa.

Kaupungin, Valonian ja yritysten yhteiseen hankkeeseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä.

Hanke jatkuu vuoden 2021 loppupuolelle saakka.