Kerro, mitä kiinnostavaa Kuninkaantien varrella on – Verkkosivusto sai rahoituksen

0
Kuninkaantietä on pätkittäin vielä entisellään. Tuorlasta se johtaa kohti Raadelman kartanoa.

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto on myöntänyt Kuninkaantie ry:lle rahoitusta 12 000 euroa. Rahat myönnettiin verkkojulkaisun tekemiseen kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisista kohteista Kuninkaantien varrella.

Työ aloitetaan rahoituksen myöntäjän mukaan Varsinais-Suomesta. Yhdistys kartoittaa kesäkuun alussa kohteet Turun Suurtorilta Perniöön, Raaseporin rajalle.

Paikallisilla on nyt mahdollisuus esittää Kuninkaantieltä verkkosivuille mukaan kohteita, joiden koetaan voivan tuoda lisäarvoa ja joiden esittely on helppoa.

Kohteiden tulee olla maksuttomia, mielellään esteettömiä tai helposti saavutettavia, kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisia ja tarinallistettavia. Ehdotuksia pyydetään maakunnan asukkailta sähköpostitse osoitteeseen info@kuninkaantie.info.

Kuninkaantie – Suuri Rantatie eli Alinen Viipurintie – alkaa Turusta vanhan raatihuoneen nurkalta ja päättyy Viipuriin. Kaarinassa vanha Kuninkaantie kulkee siten, että tielinjaus on nykytien pohjoispuolella oleva Viipurintie ja nykytien eteläpuolella oleva Tuorlantie. Edelleen vanha tielinjaus kulkee Rungon kestikievarin ja Piikkiön kirkon sivuitse kohti Makarlaa ja Tammisiltaa.