Liikuntahalli ja uimahalli mainittu avustuslistalla

0
Kaarinan uimahallin peruskorjaus on myös mukana vuoden 2022 rahoitusehdotuksissa.

Valkeavuoren liikuntahalli ja Kaarinan uimahallin peruskorjaushanke ovat mukana aluehallintoviraston liikuntapaikkojen perustamishankkeita koskevassa rahoitussuunnitelmaesityksessä.

Kunnille ja muille yhteisöille myönnetään valtionavustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy vuosittain valtion talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa neljää vuotta varten valtakunnallisen liikuntapaikkojen rakentamista koskevan rahoitussuunnitelman.

Varsinais-Suomesta tehtiin vuosille 2021–2024 seitsemän esitystä, joiden kustannusarvio on yhteensä 57 miljoonaa euroa. Rahoitussuunnitelmaesityksessä on mukana viisi Varsinais-Suomen hanketta. Maakuntahallitus puolsi Lounais-Suomen aluehallintoviraston esitystä.

Kaarinan liikuntahallin rakentamiseen esitetään 750 000 euron suuruista avustusta vuodelle 2021 ja uimahallin peruskorjaukseen 800 000 euroa vuodelle 2022.

Kaarinan teknisen johtajan Jyrki Haapasaaren mukaan rahoitussuunnitelmaesitykseen mukaan pääseminen ei vielä tarkoita sitä, että hankkeisiin saadaan avustusta. Aluehallintovirasto listaa esityksessään hankkeet tärkeysjärjestykseen. Kaarinan liikuntahalli on esityksessä vasta sijalla 5.

– Sijoituksen perusteella pidän itse epätodennäköisenä, että hankkeelle saataisiin valtionavustusta. Kaarinan liikuntahalli on ollut mukana rahoitussuunnitelmaesityksessä jo kaksi kertaa aiemmin. Tällöin sijoitus on ollut korkeampi, mutta rahoitus on jäänyt saamatta, koska hanke on viivästynyt muista syistä, Haapasaari taustoittaa.