Piispanristin lammen rannoille kaavaillaan yhdeksää uutta kerrostaloa

0
Piispanristin lampi on luonnontilainen pohjavesilampi, jossa on havaittu viitasammakkoja.

Piispanristin lammen ympäristön kaavoitus etenee. Kaarinan kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Suunnitelman mukaan lammen yhteyteen aiotaan yhteensä yhdeksää 5–6-kerroksista kerrostaloa.

Alueesta aiotaan korkealaatuista, Piispanristin käyntikorttia. Nyt se on lähinnä joutomaata. Rakennuksia sillä ei vielä ole.

Piispanristin lampi aiotaan säilyttää, ja sen rannat kunnostetaan puistoksi.

Aluetta kaavoitetaan maanomistaja YIT Suomi Oy:n aloitteesta. Kolmen hehtaarin kokoinen tontti sijaitsee Kairiskulmantien ja Poikluomantien kulmauksessa. Tontti on vinottain vastapäätä Piispanristin Prismaa.

Nykyinen asemakaava on vanha, vuodelta 1979, kun panimo tuli Kaarinaan, ja siinä alue on varattu teollisuus- ja varastorakennuksille. Maakuntakaavassa alue on merkitty muuttuvaksi työpaikkatoimintojen alueeksi, jolla saa olla asuntoaluetta. Turun kaupunkiseudun rakennemallissa se on merkitty uudeksi kerrostalovaltaiseksi tai erittäin tiiviiksi pientalovaltaiseksi alueeksi.

Alueella on myös hieman kaupungin omaa maata, jolle on tarkoitus saada yksi kerrostalo.

Kaavan osalliseksi on mahdollista ilmoittautua sähköpostilla (kaavoitus@kaarina.fi). Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa huomattavasti. Heitä tiedotetaan suoraan kaavan etenemisestä, ja he saavat osallistua kaavan valmisteluun.