Kaarina hävisi jälleen markkinaoikeudessa – lumenauraukset juuttuivat alihankkijatietoihin

0
Oikeudessa kiisteltiin Piikkiön aurauksista.

Kaarinan kaupunki hävisi lyhyen ajan sisällä toistamiseen markkinaoikeudessa. Kummassakin tapauksessa oikeus katsoi, että kaupunki ei ollut hoitanut hankintojaan lain kirjaimen mukaan.

Keväällä markkinaoikeudessa kaatui Kaarinan päätös siitä, mikä yritys saa rakentaa Valkeavuoren palloiluhallin. Nyt kaupunki hävisi kiistan Piikkiön aurauksista.

Markkinaoikeus kumosi Kaarinan teknisen lautakunnan lokakuisen päätöksen, jossa Piikkiön lumenauraukset ja talvihiekoitukset 2019–2022 annettiin hinnaltaan edullisimmalle urakoijalle.

Kummassakin tapauksessa oikeus katsoi kaupungin valinneen urakoijan, jonka tarjous ei vastannut riittävästi tarjouspyyntöä ja tarjous olisi pitänyt sulkea pois kilpailusta.

Kaupungin on maksettava aurauksista valittaneen yrityksen oikeudenkäyntikulut, joiksi oikeus laski 6000 euroa.

Epämääräinen tieto ei riittänyt

Kaupungin aurausten tarjouspyynnössä oli ollut yhtenä vähimmäisvaatimuksena, että urakoijan on tarjouksessaan nimettävä aliurakoijat. Voittanut yritys kuitenkin vain ilmoitti käyttävänsä mahdollisesti aliurakoijia, ilmoittamatta, keitä.

Tarjousten jättämisen jälkeen kaupunki pyysi kyseistä urakoijaa nimeämään aliurakoijansa, ja tässä kohtaa kaupunki teki virheen. Sinällään hankintalain mukaan kaupunki sai kyllä pyytää lisätietoja ja asiakirjojen täydennyksiä, mutta kyseisellä tiedolla oli vaikutusta urakoijan asemaan tarjouskilpailussa.

Oikeus ei pitänyt alihankintamahdollisuudella pallottelua sivuseikkana. Alihankkijoiden ilmoittamisella oli merkitystä arvioitaessa urakoijien soveltuvuutta eli sitä, ovatko tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia.

Kaupungin menettely johti käytännössä siihen, että yksi tarjoaja sai muita pidemmän tarjousajan. Kaupunki ei siten kohdellut tarjouksen jättäneitä tasapuolisesti.

Oikeus painotti ratkaisussaan, että julkisessa hankinnassa tarjousten on oltava lopullisia eikä niitä saa jälkikäteen muuttaa.

”Täsmennyksiä epäselvyyksiin”

Kaupungin tulee nyt vertailla tarjouspyyntöjä uudelleen ja tehdä uusi päätös.

Kaupunki itse oli katsonut vain pyytäneensä täsmennystä epäselvyyksiin. Vastaava tilaisuus olisi tarjottu tasapuolisesti muillekin, jos aihetta olisi ollut. Kaupungin mielestä oli yhdentekevää, oliko urakoija ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita vai ei, sillä voittaneen yrityksen hinta ei muuttunut.

Voittaneella yrityksellä yhden lähdön eli yhden hiekoituksen ja aurauksen tarjous oli 5500 euron suuruinen, valittajalla 6700 euroa. Kolmannen tarjoajan hinta oli 10 000 euroa.

Keskivertotalvena lumenaurauksille kertyy Piikkiössä kokonaisuudessaan 44 000 euron hintalappu.

Kaupunki ei aio valittaa päätöksestä

Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari kertoo kuitenkin, että kaupunki ei aio valittaa oikeuden ratkaisusta.

Markkinaoikeuden kanta tuli Haapasaarelle yllätyksenä.

– Hankinta-asiat eivät ole helppoja, ja monet kunnat ovat siirtyneetkin käyttämään kaikissa vähääkään merkittävimmissä kilpailutuksissa lakiasiaintoimistoja, Haapasaari kertoo.

Hän miettii, että jatkossa Kaarinan täytyy hylätä tarjouksia herkemmin sekä tehdä yksinkertaisempia tarjouspyyntöjä.

– Käytännössä meidän on tehtävä enemmän puhtaasti hintakilpailuja ja painotettava vähemmän laatukriteereitä, sillä laatuasiat voi helposti kyseenalaistaa, hän selventää.

– Lisäksi on syytä turvautua lakipalveluihin aiempaa varhaisemmin.

Haapasaari kertoo, että aiemmin julkiset hankkijat – kuten kunnat – hylkäsivät tarjouksia hyvinkin pienten muotoseikkojen vuoksi, valitusten ja oikeusprosessien pelossa. Sittemmin linja on ollut rennompi: hankintalain 74§:ssä sallitaan se, että jos tarjouksen tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia, hankintayksikkö saa pyytää ehdokkaita täydentämään tietoja ja asiakirjoja, kunhan kaikkia ehdokkaita kohdellaan tasapuolisesti.

Kaarinan tulkinta tasapuolisesta kohtelusta on nyt osoittautunut markkinaoikeudessa vääräksi.​