Kaupunki ei ryhdy jakamaan D-vitamiinia vanhuksille

0

Kuntalaisaloite D-vitamiinin jakamisesta ilmaiseksi ikäihmisille ei saanut sosiaali- ja terveyslautakunnassa kannatusta.

Kuntalaisaloitteessa ehdotettiin, että kaupungin pitäisi jakaa D-vitamiinia ilmaiseksi ikäihmisille, koska D-vitamiinista on tutkitusti hyötyä esimerkiksi kaatumisten ja luunmurtumien ehkäisyssä. Yli 75-vuotiaille suositellaan D-vitamiinivalmisteen käyttöä 20 mikrogrammaa vuorokaudessa ympäri vuoden.

Ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom ei kiistä tekemässään selvityksessä D-vitamiinin terveyshyötyjä, mutta toteaa, että vitamiinin ilmaisjakelu tulisi kaupungille nykyisessä taloustilanteessa turhan kalliiksi.

Yli 65-vuotiaita ikäihmisiä on Kaarinassa lähes 7 000. Sadan tabletin pakkaus D3-vitamiinia maksaa apteekissa noin 10 euroa. Jos kaupunki hankkisi vitamiineja koko vuodeksi kaikille yli 65-vuotiaille, hankintakustannukset olisivat arviolta yli 250 000 euroa. Päälle tulisivat vielä valmisteen jakelukustannukset.