Villiintyneestä viheralueesta kunnostetaan puistoa

0
Kaarinan Hulkkiossa sijaitseva viheralue pannaan kuntoon. Arkistokuva.

Kaarinan Hulkkiossa sijaitseva villiintynyt viheralue aiotaan kunnostaa. Tekninen lautakunta hyväksyi ennen juhannusta Katajamäenpuiston yleissuunnitelman ja asetti sen yleisesti nähtäville.

Hulkkionkaaren asemakaava-alueella sijaitseva puisto rajautuu keskelle asuinaluetta. Nykyisin viheralue on vähäisessä käytössä. Alueella on jonkin verran puustoa ja aluskasvillisuus on lähinnä heinikkoa. Asuinrakennusten pihat rajautuvat puistoon.

Suunnitelman tärkeimpänä tehtävänä on puistokäytäväverkoston rakentaminen nykyisille rakentamattomille viheralueille. Polut on suunniteltu niin, ettei viheralueille jää vesiongelmaa. Polut rakennetaan kivituhkapintaisina. Puustoa tai muuta kasvillisuutta poistetaan vain niiltä osin kuin se on rakentamisen kannalta välttämätöntä. Puiston pinnat uusitaan ja nurmetetaan. Yhden polun varteen on esitetty myös uusia puuistutuksia.

Puistoalueen rakentamiskustannukset ovat noin 50 000 euroa. Puisto on tarkoitus rakentaa vuosien 2020 ja 2021 aikana.