80 uutta omakotitalotonttia tulossa Verkakaaren eteläpuolelle

0
Paltaan on tulossa runsaasti uusia omakotitalotontteja (AO).

Vuonna 2016 aloitettu Paltan kaavoitus on vihdoin loppusuoralla. Paltanmäkeen 30 hehtaarin kokoiselle alueelle on kaavoitettu 80 uutta omakotitalotonttia. Lisäksi Paltaan on kaavoitettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli.

Alue on tällä hetkellä pääasiassa metsää ja peltoa, ja se sijaitsee Verkakaaren ja Lakarin kaatopaikka-alueen välissä. Lisäksi suunnittelualueella on kymmenisen olemassaolevaa asuinkiinteistöä.

Kaavaan tehtiin sen nähtävilläolokierroksen jälkeen teknisiä tarkennuksia muun muassa liito-oravien kulkureitin turvaamisesta. Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei tullut.

Paltan kaavaehdotuksen nähtävilläolosta on jo lähes kaksi vuotta. Keväällä kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa, ja se odottaa enää kaupunginhallituksen ja -valtuuston nuijankopautuksia.

Kaupunki omistaa alueesta 9 hehtaaria, ja muu on yksityisomistuksessa. Kaavaa laaditaan kaupungin aloitteesta, ja neuvotteluja on käyty maanomistajien kanssa, joita on lukuisia. Noin puolet maanomistajista toivoi uusien tonttien kaavoittamista omistamalleen alueelle. Loput eivät olleet kiinnostuneita tai tilojen pinta-ala ei mahdollistanut uusia tontteja.

Hulevesien käsittelyssä huomioidaan se, että Myllyoja ei kuormitu. Rakennukset saavat olla 1–2-kerroksisia.

Nykyinen Paltantie muutetaan Paltanrinteeksi. Uusina katuina rakennetaan Paltankaari, Paltansola, Paltanlenkki, Paltanreuna, Paltantörmä ja Paltanhuippu. Paltantie muutetaan Verkakaaren risteyksen lähellä kevyen liikenteen väyläksi.