Kaarinan matkailuvesistöt unohdettiin valtakunnallisesta merialuesuunnitelmasta

0
Kuva kesältä 2018, kun yrittäjä Pasi Vesterinen vei retkeilijöitä kanootilla Ryövärinholman ympäri ja sitten jalkaisin tutustumaan pikkusaaren luoliin.

Kaarinalta on pyydetty lausuntoa valtakunnallisesta merialuesuunnitelman luonnoksesta, jossa on laadittu strategia Suomen merialueiden kehittämisestä.Huomautettavaalöytyi: Kaarinan ympäristöinsinööri Pasi Saarion laatimassa, Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymässä lausunnossa nostettiin esiin, että suunnitelmassa oli hyvin vähän huomioitu Kaarinan vesistöjä.

Suunnitelmaluonnoksessa on muistettu Kaarinasta lähinnä se, että kaupungin halki kulkee saariston rengastie. Kaarinassa on kuitenkin rantaviivaa 70 kilometriä ja niiden yhteydessä on omia matkailu- ja virkistysreittejä sekä majoitus- ja vesiliikennepalveluita.

Kaarina haluaa, että myös Kaarinan rantaviivat ja merialueet merkitään saaristoalueeksi. Kuusisto ja Harvaluoto ja niitä ympäröivät vesistöt tulisi luokitella suunnitelmassa matkailu- ja virkistysalueiksi. Kaarinassa huomion arvoisia olisivat esimerkiksi Kuusiston linnanrauniot ohittava vesireitti sekä kulkuyhteydet Paimion selälle ja Saaristomeren kansallispuistoon.

Lisäksi Kaarina painottaa, että kaikissa merialueiden toimenpiteissä tulee tähdätä meren hyvään tilaan. Saaristomeren merialue on luokiteltu tällä hetkellä vain tyydyttäväksi ja meri rehevöityy jatkuvasti lisää.

Valtakunnallisessa merialuesuunnitelmassa koordinoidaan ensimmäistä kertaa yhdessä merialueiden käyttöä aluevesillä ja Suomen talousvyöhykkeellä. Suunnitelmalla pyritään edistämään meriympäristön hyvää tilaa ja kestäviä merityöpaikkoja.