Kuovinkadun päiväkodista ei vielä viimeistä sanaa – Kaupunginjohtaja käytti otto-oikeutta

0
Kuovinkadun päiväkotikiinteistö on valmistunut vuonna 1989 eli on vain kolmisenkymmentä vuotta vanha.

Kuovinkadun päiväkodin kohtalo Piispanristillä on yhä auki. Kaupunginjohtaja Harri Virta käytti otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen siitä, puretaanko vai remontoidaanko sisäilmaongelmista kärsinyt rakennus, ja vei asian kaupunginhallituksen mietittäväksi. Lopullista päätöstä ei kuitenkaan vielä tehty.

Hallitus haluaa vielä sivistyslautakunnalta näkemyksen Kuovinkadun rakennuksesta, Piispanristin päiväkotitilanteesta ja ruotsinkielisen päivähoidon järjestämisestä.

– Pyydämme lausunnon siitä, tarvitaanko Kuovinkadun päiväkotipaikkoja vai tulemmeko nyt ja tulevaisuudessa toimeen ilman. Jos päiväkotia tarvitaan, kaupunginhallitus tekee syyskuun aikana konserniohjeen Kaarinan Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle siitä, remontoiko yhtiö tilat vai rakennetaanko tilalle uudet. Jos päiväkotia ei tarvita, yhtiölle annetaan konserniohje siitä, mitä rakennukselle ja tontille jatkossa tehdään, Virta taustoittaa.

Kuovinkadun päiväkodissa oli hoidossa 60 lasta. Rakennukseen olisi mahdollista saada tilat 110 lapselle. Piispanristillä on suuri tarve lasten päivähoidolle ja ennustetaan jatkossa olevan vielä enemmän.

Kannanotto vai ei?


Tekninen lautakunta taas oli elokuussa linjannut, että se ei ohjeista, mitä Kuovinkadun päiväkodille pitäisi tehdä, vaan lautakunta olisi jättänyt valinnan kiinteistön omistavalle Kaarinan Palvelukiinteistöt Oy:lle.

Yhtiö on ollut kokonaan Kaarinan kaupungin omistuksessa vuodesta 2018, eikä se omista muita rakennuksia. Sen hallituksessa ovat Sari Hukkanen (sd.), Janne Aso (kok.), Riitta Nissilä (kok.) ja Toni Toivonen (kd.), ja yhtiökokousedustajana on Henrik Jalo (sd.).

Lautakunnan pohjaehdotuksessa lautakunta olisi esittänyt suoraan kantanaan, että peruskorjauksesta tulee pidättäytyä ja budjettikäsittelyssä varata määräraha uudisrakennukseen. Lautakunta kuitenkin päätyi yksimielisesti siihen, että päätöksen tekee yhtiökokous. Asiaa ehdotti Arto Elo (sd.).

– Yhtiö omistaa rakennuksen eikä teknisen lautakunnan toimivaltaan kuulu ottaa kantaa sen purkamiseen, vaikka kaupunki yhtiön omistaakin. Meitä pyydettiin teettämään lisäselvityksiä ja sen me teimme, Elo perustelee Kaarina-lehdelle .

– Henkilökohtaisesti olen myös sitä mieltä, että päiväkoti voitaisiin korjata. Rakennus ei ole niin surkeassa kunnossa kuin on annettu ymmärtää. Alapohja on kuiva.

Uusi tulisi halvemmaksi


Maaliskuussa lautakunta oli päättänyt tutkituttaa rakennuksen sisäilmaa ja painesuhteita tarkemmin. Sitowise Oy:n tutkimus valmistui lautakunnan elokuiseen kokoukseen, mutta merkittävää uutta tietoa ei saatu. Joka tapauksessa mittavaa peruskorjausta tarvitaan, jotta rakennus olisi turvallinen käyttäjille.

Kaarinan kunnossapitopäällikkö Jari Silvennoisen , palvelupäällikkö Heidi Pajun ja teknisen johtajan Jyrki Haapasaaren laatimassa teknisen lautakunnan pohjaehdotuksessa painotettiin, että Suomessa on paljon esimerkkejä epäonnistuneista sisäilmaongelmista kärsineiden palvelukiinteistöjen peruskorjauksista. Kiinteistöjä on kalliin remontin perään kuitenkin jouduttu purkamaan.

Peruskorjauksen kustannukset olisivat pohjaehdotuksen arvion mukaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Hovirinnan koulun yhteyteen nousevan uuden päiväkodin hinta yhtä hoidossa olevaa lasta kohti on edullisempi.

Kaarinan Palvelukiinteistöt Oy:n hallitus oli kuitenkin kesäkuussa päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että rakennus remontoidaan.

Kiinteistön osakekannasta oli aiemmin 57% kaupungilla ja 43% Kaarinan Vanhusten Palvelukeskussäätiöllä, mutta kaupunki osti koko kiinteistön päiväkotikäyttöön 610 000 eurolla vuonna 2018. Sisäilmailmoituksia alkoi tulla kevättalvella 2019, ja ongelmat osoittautuivat niin vakaviksi, että lasten oli lähdettävä evakkoon. Tutkimuksia teki RTC Vahanen Oy.

Uusimmassa sisäilmateknisessä tutkimuksessa otettiin sisäilman TVOC-näytteitä ja ilmanäytteitä 6-vaiheimpaktiokerääjällä sekä tehtiin kahden viikon ajan sisäilman (RH, T, Co2) seurantamittauksia. Lisäksi seurattiin rakennuksen sisätilojen paine-eroa ulkoilmaan verrattuna kahden viikon ajan. Tutkimukset tehtiin huhtikuussa.