Miljoonien eurojen riita yhä kesken kuntien kesken: Turun Seudun Veden oikeuskuluihin on uponnut Kaarinalta 150 000 euroa

0

Samaan aikaan, kun Kaarinassa etsitään kipeitäkin säästöjä kaupungin budjetin saamiseksi kuntoon, kaupungilta on uponnut kiistaan vedestä lähikuntien kanssa 152 200 euroa. Esimerkiksi viime vuonna Kaarinan konsernijohto ylitti budjettinsa 98 000 eurolla kyseisen riidan vuoksi.

Toisaalta mikäli Kaarina ei olisi ryhtynyt oikeustoimiin, Kaarina joutuisi maksamaan vedestään enemmän miljoonia, jopa kymmeniä miljoona, kertoo Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta .

Kunnilla on erimielisyyttä Turun Seudun Vesi Oy:n maksuosuuksista. Kaarinan maksuosuus vedenhankintajärjestelmän eli käytännössä tekopohjavesihankkeen pääomakustannuksista on ollut 1,69 prosenttia. Sen sijaan esimerkiksi Raision maksuosuus on huimasti enemmän, 12,5 prosenttia. Taustalla on, että Kaarina, Lieto ja Paimio ovat saaneet hyvitystä aiemmista vedentuotantoinvestoinneista eli Virttaa–Littoinen-hankkeesta.

Kaarina on vedonnut siihen, että näin on sovittu vuonna 2011 tehdyssä sopimuksessa, jonka kunnat ovat yksimielisesti hyväksyneet. Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo kuitenkin tarkentaa, että kyseessä on vain yhtiön silloisen toimitusjohtajan soveltama käytäntö hyvityksistä, kun hankkeet yhdistettiin vuonna 2011.

Vuoden 2011 jälkeen tekopohjavesihankkeeseen on ilmaantunut uusia kustannuksia eivätkä muut kunnat olleet tyytyväisiä hyvitysmalliin. Tämän vuoksi on vaadittu uutta loppuselvitystä ja kustannusjakoa. Tästä loppuselvityksestä ja uudesta kustannusjaosta ei ole päästy yksimielisyyteen.

Vuoden 2018 päätös kumottiin


Turun Seudun Vesi päätyi yhtiökokouksessa toukokuussa 2018 uudenlaisiin maksuosuuksiin. Uusiin maksuosuuksiin olivat tyytyväisiä Turku, Raisio, Parainen, Naantali, Masku ja Nousiainen, kun taas Kaarina ja Lieto vastustivat kustannusjakoa ja riitauttivat sen.

Tänä keväänä – maaliskuussa 2020 – välimiesoikeus antoi tuomion, jonka mukaan vuoden 2018 Turun Seudun Veden yhtiökokouksen päätös pitää kumota. Välimiesoikeus velvoitti vesiyhtiön ja osakaskunnat pidättäytymään vuoden 2018 päätöksen täytäntöönpanosta ja kumoamaan sen yksimielisesti.

Välimiesoikeuden tuomio on jo lainvoimainen. Muut kunnat velvoitettiin maksamaan Kaarinalle oikeuskuluja yhteensä 57 200 euroa.

Virta kertoo, että Turun Seudun Vesi ei kuitenkaan ole noudattanyt välimiesoikeuden tuomiota vaan laskuttaa Kaarinaa yhä vuoden 2018 päätöksen mukaisesti. Kiista siis jatkuu edelleen.

Toisaalta Kaarina ei ole suostunut missään vaiheessa maksamaan vuoden 2018 mukaisia maksuosuuksia vaan on noudattanut vanhempaa käytäntöä ja maksanut niiden mukaisesti.

Vuoden 2011 kustannusjako vai uusi?


Vanhemman käytännön mukainen Kaarinan maksuosuus on kuukaudessa noin 21 000 euroa, kun vuoden 2018 päätöksen mukaan Kaarinan osuus olisi lähes kolminkertainen, 57 000. Kaarinalta valuisi vuoden 2018 päätöksen perusteella 430 000 euroa enemmän vuodessa kaarinalaisten käyttämään veteen.

Artimo toteaa, että laskutuksia ei tosiaan ole vielä muutettu.

– Välimiesoikeuden mukaan vuoden 2018 kustannusjako meni väärin, mutta niin meni myös vuonna 2011 tehty kustannusjako, Artimo perustelee.

– Valmistelimme keväällä uuden laskutusmallin ja yhtiön hallitus hyväksyi sen, mutta se vaatii vielä osakaskuntien hyväksynnän. Päädyimme siihen, että koska osalla osakaskunnista on epäluottamusta yhtiön toimivaan johtoon, ulkopuolinen asiantuntija tekee vielä tulkinnat välimiesoikeuden tuomiosta ja esittelee uuden mallin yhtiökokouksessa. Uuden laskutusmallista sopiminen on viivästynyt näistä käytännön syistä.

1400 kohdan tuomio


– Asia on monimutkainen, ja välimiesoikeuden päätöksessäkin on yhteensä noin 1400 kohtaa. Meillä tilannetta on vaikeuttanut myös se, että sopimuksen teossa mukana olleet virkamiehet eivät enää ole Kaarinan palveluksessa, taustoittaa Virta.

– Toivon mukaan vielä tämän kuun aikana osakaskunnat saavat uuden kustannusmallin aikaiseksi. Tämä asia on ollut hankala ja saanut jänniä mittasuhteita. Oikeusprosessin vuoksi yhtiön kehittäminen on ollut vaikeaa, harmittelee taas Artimo.

Välimiesoikeutta käytetään silloin, kun asiaa ei halua antaa julkiselle tuomioistuimelle esimerkiksi asian käsittelyn nopeuttamiseksi ja oikeuskulujen hillitsemiseksi. Turun Seudun Vesi Oy:n osakassopimuksessa on sovittu, että jos neuvottelemalla ei saada yksimielisyyttä, riidat annetaan välimiehen ratkaistavaksi. Välimiesoikeuden asiakirjat eivät ole julkisia.