Teinit nukkuvat Kaarinassa alle 8 tuntia yössä – lukiolaisista juuri kukaan ei liiku tuntia päivässä

0
Tytöt kertoivat nukkuvansa vähemmän kuin edellisessä kyselyssä, pojat enemmän.

Liian vähän unta ja liikuntaa. Tämä teinien trendi käy ilmi THL:n viimeisimmästä kouluterveystutkimuksesta Kaarinasta.

Melkein puolet Kaarinan yläkouluikäisistä ja lukiolaisista nukkuu öisin alle 8 tuntia.

Alle 8 tuntia kertoivat nukkuvansa lukioikäiset tytöt (49%) ja lukioikäiset pojat (44%).

Yläkouluikäisistä tytöistä alle 8 tuntia kertoi nukkuvansa 38% ja pojista 37%.

Lapsista alle puolet liikkuu päivittäin

Liikkumisen määrä oli kouluterveyskyselyn perusteella vähentynyt reippaasti parin vuoden sisällä Kaarinassa, eniten alakouluikäisillä.

Ainoastaan yläkouluikäisillä tytöillä liikkuminen oli jonkin verran lisääntynyt edelliseen kyselyyn verrattuna.

Päivittäin vähintään tunnin verran liikkui vain vähemmistö koululaisista Kaarinassa. Alakoululaisista päivittäin liikkui vajaa puolet vastaajista (43% pojista ja 38% tytöistä). Yläkoululaisista liikkui enää vain viidesosa oppilaista (23% pojista ja 21% tytöistä).

Lukiolaisilla liikkumattomuus oli huomattavan yleistä. Hädintuskin kymmenesosa oppilaista liikkui päivittäin tunnin verran: 10% pojista ja 6% tytöistä.

Toisaalta Move!-mittausten tulokset paranivat kauttaaltaan vuoden takaisesta. Move!-mittauksissa esimerkiksi juostaan, punnerretaan ja testataan nivelten liikkuvuutta.

Tapaturmia sattuu yläkoulun ja lukion pojille selvästi useammin kuin tytöille. Viime vuonna Kaarinassa sattui tapaturma noin joka viidennelle yläkoulun oppilaalle koulussa tai koulumatkalla.

Osuus on pienentynyt aiemmasta. Lukiolaisista taas tapaturmia sattuu vain joka kymmenelle.

Netissä, vaikka ei edes huvita

Koululaiset kokivat itse, että netin käyttö oli heillä lähtenyt lapasesta. 22–43% oppilaista oli yrittänyt vähentää netissä viettämäänsä aikaa, onnistumatta. Huomattava osuus (51–26%) tiedosti myös roikkuvansa netissä, vaikka ei olisi huvittanut.

Koulun fyysiset olot taas häiritsivät kaarinalaisoppilaita selvästi vähemmän kuin aiemmin. Vaikuttaa siis siltä, että vaikka parakeissa työskentely ei aina ole mukavaa, evakkokoulussa on silti paremmat olot kuin pari vuotta sitten sisäilmaongelmaisissa kouluissa.

Kaarinan oppilaista kolmasosa opiskelee tällä hetkellä väliaikaistiloissa.

Yleisesti terveydentilansa koki keskinkertaiseksi tai huonoksi vain 6–23% kaarinalaisten koulujen vastaajista. Eniten huonoksi olonsa tunsivat yläkoulun luokan tytöt, vähiten alakoulun pojat.

Kaarinalaisista alakoululaisista 88–94% ilmoitti olevansa tyytyväisiä elämään. Poikien tyytyväisyys elämään jatkui yläkoulussa (78%) ja lukiossa (82%) mutta yläkoulun tytöistä enää 64% oli tyytyväisiä ja lukion tytöistä 62%.

Tiedot kävivät ilmi THL:n kyselytutkimuksesta koululaisten hyvinvoinnista, terveydestä, opiskelusta ja osallisuudesta. Kyselyyn osallistuvat peruskoulusta 4. ja 5. luokan oppilaat ja heidän huoltajansa, 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukiosta alle 21-vuotiaat 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Viimeisin tiedonkeruu oli keväällä 2019.