Bonus-palkitseminen taipui huonosti kaupungin töihin

0

Kokoomuksen valtuustoaloite Kaarinan kaupungin henkilöstön osallistamisesta säästöjen etsimiseen kiersi kaupungin päätöksentekoelimissä ja tuli palautetuksi useaan otteeseen valmisteluun. Kesäkuussa henkilöstölautakunta päästi sen viimein eteenpäin, ja se sai sinettinsä myös kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Edellisessä kokouksessaan henkilöstölautakunta oli ehdottanut – äänestyksen jälkeen – , että jos työn määrä esimerkiksi digitalisaation vuoksi jossain kaupungin tehtävässä tai tiimissä vähenee ja työt olisi mahdollista jakaa muille tiimeille, ne, joiden työn määrä lisääntyy, saisivat bonusta. Samoin bonusta saisi, jos ostopalvelu siirrettäisiin omaksi työksi ilman lisäresursseja.

Ehdotuksia pohdittiin työyhteisön kehittämisryhmässä. Ryhmä kuitenkin totesi, että suuri osa kaupungin työtehtävistä ja niiden mitoituksista on lakisääteisiä eikä tehtäviä niin vain voi jakaa toisille. Ostopalveluita taas on käytetty tilanteissa, joissa esimerkiksi sopivaa osaamista ei kaupungin työntekijäkaartissa ole, joten niitäkin on vaikea vähentää.

Sen sijaan työyhteisön kehittämisryhmä liputti kaupungissa jo käytössä olevan Lean-ajattelun puolesta. Lean-malli vähentää tuottamatonta toimintaa ja kannustaa henkilöstöä tuomaan esille ongelmakohtia.

Kaupungissa arvioidaan rutiininomaisesti eläköitymisten tai muuten vapautuneiden tehtävien kohdalla sitä, täytyykö paikka yhä täyttää. Töiden määrän lisääntyessä ei voida antaa bonuksia, vaan sen sijaan arvioidaan uudelleen palkkaa.

Henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala kommentoi pohjaehdotuksessaan henkilöstölautakunnalle, että ennen kaikkea Kaarinassa jo käytössä olevia palkitsemismalleja olisi syytä käyttää aktiivisemmin. Esimerkiksi jostakin ajankohtaisesta asiasta voisi nykyistä useammin pyytää henkilöstöltä ideoita ja palkita parhaimmat.