Erikoissairaanhoidon kulut eivät Kaarinassa pysy kurissa yksityisten lähetteiden vuoksi

0
Viime vuonna erikoissairaanhoitoon upposi Kaarinalta huimat 43 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon kulut – käytännössä Kaarinassa Tyksin kulut – ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Viime vuonna erikoissairaanhoitoon upposi Kaarinalta huimat 43 miljoonaa euroa.

Kaarinan sosaali- ja terveyslautakunta taustoitti tilannetta kesällä kaupungin taloustyöryhmälle. Kaupungin terveyskeskuksen lähetteiden määrää on lautakunnan mukaan saatu vähennettyä, mutta ongelmana ovat yksityiseltä sektorilta haetut erikoissairaanhoidon lähetteet.

Potilaat käyttävät yksityistä sairaanhoitoa ohituskaistana erikoissairaanhoitoon, eikä kaupunki pysty vaikuttamaan näiden lähetteiden määrään. Silti merkittävä osa laskusta tulee kaupungille.

”Järjestelmässä on valuvika”


Kaarinan sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen taustoittaa Kaarina-lehdelle , että kuntalaisen näkökulmasta yksityisten terveysasemien käyttämisessä ei ole mitään väärää vaan järjestelmässä on valuvika ja ongelma on maanlaajuinen. Erikoissairaanhoidon lähetteistä ei synny kuluja yksityisille terveysasemille, vaan kulut maksaa kunta tai potilaan vakuutusyhtiö. Tämän vuoksi yksityisillä lääkäriasemilla ei ole samanlaista voimakasta painetta vähentää lähetteitä kuin julkisella puolella.

Mahdollista sote-uudistusta odotellessa Kaarinassa koetetaan ratkaista ongelmaa tekemällä julkisesta perusterveydenhuollosta houkuttelevaa.

– Ajatus on saada hoidettua asiat mahdollisimman pitkälle perusterveydenhuollossa. Keskeinen keino on vahvistaa meidän omia palveluita ja niiden saatavuutta, erityisesti matalan kynnyksen palveluita, jotta todellista tai koettua tarvetta erikoissairaanhoidon käyttöön ei synny, Pakarinen selittää.

– Kuntalaisten pitäisi voida luottaa siihen, että saavat meiltä tarvitsemansa.

Kolmasosa lähetteistä yksityisiltä


Asennemuutosta haittaavat julkisessa terveydenhuollossa yleiset pitkät jonotusajat. Hoitoa ja lähetteitä erikoissairaanhoitoon saa nopeammin yksityisiltä.

Viime vuonna kaikista kaarinalaisten erikoissairaanhoidon lähetteistä 57% kirjoitettiin terveyskeskuksessa. Yksityisten terveysasemien harteilla oli 32%. Lisäksi lähetteitä kaarinalaisille kirjoitetaan jonkin verran työterveyshuollossa ja muissa kunnissa.

Suhdeluvut ovat Pakarisen mukaan pysyneet useana vuotena samoina.

Yhteensä lähetteitä erikoissairaanhoitoon tehtiin Kaarinassa viime vuonna noin 9500. Tänä vuonna lähetteiden määrä jäänee koronan vuoksi tavallista pienemmäksi, sillä ihmiset eivät ole hakeutuneet hoitoon.