Kaarinalle kertyi puolessa vuodessa vajaa miljoona euroa alijäämää

0

Kaarina eli vuoden ensimmäisen puoliskon yli varojensa: alijäämää kertyi puolessa vuodessa 0,8 miljoonaa euroa.

Toisaalta alijäämä on varsin pieni verrattuna viime vuoden koko alijäämään, joka oli lähes kymmenen miljoonaa euroa.

Toimintatuotot ovat olleet lähes 7 miljoonaa euroa pienemmät kuin oli oletettu. Osa näistä tuloista saadaan kyllä loppuvuonna, sillä kaupungin oma laskutus on viivästynyt laskutusohjelmistovaihdoksen vuoksi.

1,2 miljoonaa euroa tuotoista jää varmuudella kokonaan saamatta, sillä koronarajoitusten vuoksi monia palveluita, kuten päivähoitoa tai hammashuoltoa, ei käytetty eikä niistä myöskään laskuteta.

Toimintakulut olivat vähentyneet hieman edelliseen vuoteen verrattuna, 0,8 miljoonan euron verran. Verotulojakin on tullut 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Toisaalta verotulojen ennustetaan loppuvuonna kutistuvan 6 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksia on tullut 0,8 miljoonaa euroa enemmän kuin oli oletettu.

Kaupungin velka on kasvanut alkuvuonna 9 miljoonalla eurolla.

Asukasmäärä on noussut alkuvuonna kovaa tahtia, lähes 2 prosentin verran, 294 henkilöllä.