Mielipitei: Kokoomus toivoo kaupunginvaltuustoon nuorison edustajan

0

Kaarinan nuorisovaltuuston puheenjohtaja kirjoitti keskiviikkona 9.9.2020 Kaarina-lehdessä tarpeesta saada nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuustoon. Vastaava käytäntö on otettu käyttöön useassa kunnassa, esimerkiksi Varsinais-Suomessa Liedossa ja Naantalissa. Nuorisovaltuuston edustajalla olisi valtuuston kokouksessa puheoikeus.

Valtuustoryhmämme kannattaa ajatusta. Nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole äänioikeutta yleisissä vaaleissa, eivätkä he ole vaalikelpoisia. Nuorilla ei siten ole mahdollisuutta tulla valituksi valtuustoon taikka äänestää itselleen edustajaa.

Katsomme, että on erittäin tärkeää taata nuorille osallistumismahdollisuuksia, vahvistaa nuorten vuoropuhelua päättäjien kanssa sekä ylipäätään tukea nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Myös valtuustolle on tärkeää saada kuulla nuoria heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Uusi käytäntö voitaisiin ottaa käyttöön jo tänä syksynä.

Kaarinan Kokoomuksen valtuustoryhmä