Tipahtiko tutkimuskysely postilaatikkoon?

0

Tänään torstaina kaarinalaisten postilaatikoihin aletaan jakaa THL:n FinSote-kyselyitä. Kaarinan hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen pitelee parhaillaan peukkuja ylhäällä siitä, että mahdollisimman moni kaarinalainen vastaisi kyselyyn.

Kyselyyn vastaamalla kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan siihen, millaisia palveluita Kaarinassa jatkossa on.

– Kaupunki ostaa FinSote-tiedonkeruun, jotta saisimme tarkempaa ja kuntalaisilta itseltään kysyttyä tietoa kuntalaisten terveydestä, toimintakyvystä ja palvelutarpeista, Inkeroinen selittää.

– FinSote-tutkimusta ei ole tehty aiemmin Kaarinassa, ja siksikin tulokset ovat erityisen jännittäviä.

Tietoa kerätään työikäiseltä ja sitä vanhemmalta aikuisväestöltä.

– Meillä ei ole muista tietolähteistä saatavissa näiden ikäryhmien kokemusperäistä tietoa, Inkeroinen taustoittaa.

Tuloksista raportoidaan ensi keväänä.

Finsote-tutkimuksen avulla seurataan hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa palvelutarpeista ja -kokemuksista sekä näkemyksistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, palveluiden saatavuudesta, laadusta ja käytöstä. Tutkimuksessa kysytään myös kokemuksia koronaepidemian vaikutuksista. Kunnat ovat voineet tilata omalta alueeltaan otoksia vasta vuodesta 2018.